Оқыту принциптері

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Оқыту принциптері by Mind Map: Оқыту принциптері

1. Ғылымилық принцип

1.1. Оқушыларды ғылыми фактілермен, теориямен, заңдармен таныстырып, олардың ғылыми ізденіс элементтерін, ғылыми әдістерді меңгеруі

2. Жүйелік пен реттілік

2.1. Білімдерді меңгеруді белгілі бір ретпен меңгеру

3. Саналық және белсенділік

3.1. Оқушылардың танымдық белсенділігін байқатып, іс-әрекет субъектісі болу арқылы оқыту тиімділігінің артуын көрсетеді

4. Көрнекілік

4.1. Оқыту тиімділігінің оқу материалын қабылдау мен қайта өңдеуге сезі органдарын мақсатты түрде қалыптастыруға байланыстығын көрсетеді.

5. Беріктік

5.1. Оқу материалдарына оң қатынасты, қызығушылықты қалыптастыру қажеттілігін көрсетеді

6. Жеткіліктік

6.1. оқушылардың даму ерекшеліктерін ескері, оқу материалдарын олардың мүмкіндіктеріне сәйкестендіру арқылы жүзеге асырылады

7. Теорияның практикамен байланысы

7.1. Алған білімдерді практикалық есептер шығаруда қолдануды, қоршаған ортаны талдауды, түрлендіруді өз көзқарастарын тұжырымдарға ұмтылдыру