Penstabil Automatik di Jerman

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Penstabil Automatik di Jerman by Mind Map: Penstabil Automatik di Jerman

1. Skim Insurans Pengangguran

1.1. Mengukuhkan penggerak automatik melalui kitaran perniagaan.

1.2. Bergantung kepada tempoh dan tahap pengangguran.

1.3. Sebagai contoh, kelayakan untuk memohon Skim Insurans Pengangguran dimudahkan dan elaun ditingkatkan sekiranya kadar pengangguran di wilayah tertentu melebihi had tetap.

2. Peraturan Automatik atau Separa-Automatik

2.1. Perbelanjaan untuk dasar pasaran buruh aktif bergantung kepada kitaran ekonomi.

2.2. Perbelanjaan untuk dasar pasaran tenaga kerja yang aktif

2.3. Seterusnya dapat mengekalkan pendapatan individu sambil mengehadkan perbelanjaan ke atas kadar pengangguran.

3. Skim Kerja Jangka Pendek

3.1. Mengurangkan sementara waktu berkerja sebagai ganti rugi kepada pekerja atas sebab kehilangan pendapatkan ketika waktu yang lebih sedikit.

3.2. Memberi sokongan pendapatan kepada pekerja yang terjejas.

4. Pemotongan Cukai Pelaburan Automatik

4.1. Mengurangkan kos modal, meredakan kekangan kredit dan merangsang pelaburan semasa penurunan ekonomi.

4.2. Memotong dengan segera peratusan besar dari harga pembelian aset.

4.3. Membolehkan individu atau syarikat perniagaan untuk mengurangkan kerugian korporat untuk menerima pengembalian segera cukai yang telah dibayar.