Katabolizm u zwierząt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Katabolizm u zwierząt by Mind Map: Katabolizm u zwierząt

1. Katabolizm

1.1. Białek

1.2. Aminokwasów

2. Anabolizm

3. Biolka