HỆ THỐNG PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỆ THỐNG PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG by Mind Map: HỆ THỐNG PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

1. KHÁCH HÀNG LẺ (tên gọi là KHÁCH HÀNG - [THỨ HẠNG] - không thuộc sự quản lý nhóm nào)

1.1. Đăng ký account đăng nhập bằng số điện thoại - hoặc email (Sử dụng OTP SMS để đăng nhập).

1.1.1. Tính năng quản trị tài khoản 1. Thay đổi thông tin tài khoản 2. Thay đổi mật khẩu 3. Quản lý đơn hàng (mã vân đơn, trạng thái đơn hàng) 4. Hệ thống tích lũy điểm, thăng hạng.

1.1.1.1. Hệ thống tích lũy TIM gồm 5 cấp bậc 1. Tạo tài khoản: Thành viên ĐỒNG 2. Phát sinh đơn hàng đến mốc TIM nhất định sẽ được thăng hạng thành BẠC, VÀNG, BẠCH KIM, KIM CƯƠNG.

1.1.1.1.1. Nếu thăng hạng thành KIM CƯƠNG Khách hàng sẽ trở thành Đại lý, có đầy đủ chức năng quản trị của 1 tài khoản Đại lý.

1.1.1.2. Mỗi loại hạng thành viên sẽ có những quyền lợi ưu đãi trên sàn Lan tỏa yêu thương khác nhau.

1.1.2. Đồng bộ với ứng dụng trên điện thoại

1.2. Khi khách mua hàng thành công.

1.2.1. Nhận được tích lũy TIM trên hệ thống theo quy định (TIM sẽ được quy đổi thành các voucher cho lần thanh toán sau hoặc quà tặng trong trang ĐỔI QUÀ KHÁCH HÀNG).

1.2.2. Đồng thời sản sinh ra 1 mã ưu đãi để giới thiệu cho người khác sử dụng. Sau khi người khác đăng ký tài khoản thành công và phát sinh đơn hàng, sử dụng mã giới thiệu. Lập tức tài khoản mới và cả tài khoản giới thiệu cùng được tích lũy TIM theo quy định (THỜI HẠN SỬ DỤNG MÃ LÀ 30 NGÀY).

1.2.2.1. Theo vòng lặp, mỗi 1 tài khoản sau khi mua hàng đều sinh mã giới thiệu, bất kể là tài khoản cũ hay mới.

2. KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN (tên gọi mới là KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT - [THỨ HẠNG] thuộc quản lý của KHÁCH HÀNG VIP)

2.1. Khách hàng thân thiết được khách hàng VIP tạo account bằng số điện thoại hoặc Email.

2.1.1. Quy trình mua hàng, các chức năng quản lý, thăng hạng... giống KHÁCH HÀNG LẺ.

2.1.2. Điểm khác biệt của khách hàng thân thiết, sau khi hoàn tất đơn hàng, ngoài việc tích lũy TIM cho chính mình, còn giúp Khách hàng VIP của mình tích lũy TIM và chiết khấu % đơn hàng cho khách hàng VIP.

2.1.2.1. Sau một thời gian Khách hàng thân thiết thăng hạng thành KIM CƯƠNG, Khách hàng Thân thiết sẽ trở thành Khách hàng VIP, có đầy đủ chức năng quản trị của 1 tài khoản VIP.

2.1.2.1.1. Trường hợp này khách hàng VIP mới vẫn trực thuộc hệ thống của khách hàng VIP cũ, tuy nhiên VIP cũ chỉ nhận được tích lũy TIM của VIP mới chứ không nhận được % chiết khấu nữa.

3. KHÁCH HÀNG ĐẠI LÝ (tên gọi mới là KHÁCH HÀNG VIP)

3.1. Là khách hàng lẻ hoặc khách hàng thân thiết thăng cấp KIM CƯƠNG trở thành VIP. Hoặc Ban quản trị chương trình phân quyền trực tiếp cho những người được chỉ định.

3.1.1. Trang quản trị của VIP sẽ có thêm tính năng tạo tài khoản khách hàng thân thiết, xem thông tin thành viên, rút tiền chiết khấu về tài khoản ngân hàng riêng, hoặc hệ thống chuyển tiền chiết khấu tự động định kỳ mỗi tháng

3.2. Khách hàng VIP muốn duy trì và nâng cao được việc hưởng tỉ lệ chiết khấu, phải thường xuyên kết nạp khách hàng thân thiết mới.