Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Valovi by Mind Map: Valovi

1. Vrste valova

1.1. Transverzalni

1.1.1. čestice sredstva titraju okomito na smjer širenja.

1.2. Longitudinalni

1.2.1. čestice sredstva titraju paralelno sa smjerom širenja vala.

1.2.2. npr. zvučni valovi

1.3. morski val je kombinacija transverzalnog i longitudinalnog vala

1.4. valovi potresa mogu uzrokovati cunamije

2. Širenje valova

2.1. od izvora šire valovi na sve strane s stalnom brzinom.

2.2. U svim točkama kugle, koja ima svoje središte u izvoru pokazuje val u pojedinom trenutku isto stanje titranja, istu fazu.

2.2.1. Plohe iste faze titranja zovemo valnim frontama.

3. Brzina vala

3.1. brzina kojom se poremećaj širi sredstvom

3.2. umnožak valne duljine i frekvencije

3.2.1. frekvencija ovisi o izvoru i jednaka je frekvenciji izvora vala

3.2.2. valna duljina ovisi o izvoru i sredstvu

3.3. ovisi on sredstvu širenja

4. Zvuk

4.1. mehanički val frekvencija od 16Hz do 20 Hz

4.1.1. ¸do 16Hz se naziva infrazvuk

4.1.2. iznad 20Hz je ukltrazvuk

4.2. nastaje periodičnim titranjem izvora zvuka

4.3. prema pravilnosti titranja razlikujemo ton, šum i buku

4.3.1. ton je zvuk koji se sastoji od harmoničkih titraja

4.3.2. šum i buka su smjesa titraja različitih frekvencija i amplituda

4.3.3. jeka je vraćanje emitiranih valova zbog odbijanja od neke površine

5. Opis vala

5.1. razlikujemo uzvisine i udubine koje zovemo brijeg i dol vala.

5.2. udaljenost od ravnotežnog položaja do najviše točke brijega ili najniže točke dola naziva se amplituda

5.3. Valna duljina je udaljenost dvaju susjednih bregova ili dolova

5.3.1. označava se sa lambda

5.4. izvor je mjesto nastanka vala

5.5. na longitudinalnom valu razlikujemo zgušćenje i razrjeđenje

5.5.1. Valna duljina kod tih valova je udaljenost između zgušćenja ili razrjeđenja

6. Nastanak vala

6.1. prijenos energije sredstvom

6.2. čestice sredstva kojima se val širi ne pomiču se sa svog mjesta već samo titraju gore-dolje