Hebben kansarme kinderen evenveel kansen op school dan kansrijke kinderen?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hebben kansarme kinderen evenveel kansen op school dan kansrijke kinderen? by Mind Map: Hebben kansarme kinderen evenveel kansen op school dan kansrijke kinderen?

1. Armoede

1.1. Wat is armoede?

1.1.1. Definitie

1.1.2. Redenen van armoede

1.2. Wat is kansarmoede?

1.2.1. Definitie

1.3. Criteria van (kans)armoede

2. Kinderen in armoede

2.1. Cijfers?

2.2. Verband armoede en welzijn

3. Schoolprestaties

3.1. achterstand?

3.2. Punten

3.3. Schoolniveau

3.3.1. ASO

3.3.2. BSO

3.3.3. TSO

3.3.4. Bijzonder onderwijs

3.4. Motivatie

4. Schoolverlaters

4.1. Wie

4.2. Percentage

4.3. Redenen

4.3.1. Intelligentie

4.3.2. Leerkrachten

4.3.2.1. Dragen zij bij tot het verlaten van school?

4.3.2.2. Helpen zij (kans)arme kinderen?

4.3.2.3. Hebben zij kennis van wat (kans)armoede is?

4.3.3. Problemen thuis

5. Ouders van kansarme kinderen

5.1. Communicatie

5.2. Kunnen zij hun kind helpen?

5.3. Link diploma ouders en kinderen

6. Uitsluitingsmechanisme

6.1. Schoolkosten

6.1.1. Schooltoelage

6.2. Contact met school en klasgenoten

7. Toekomst

7.1. Loopbaan kinderen in kansarmoede