Királyi Magyarország - Magyar Királyság

Magyar Királyság

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Királyi Magyarország - Magyar Királyság by Mind Map: Királyi Magyarország - Magyar Királyság

1. szükség volt a Habsburg tartományok adóira, a német birodalom pénzsegélyeire

1.1. Magyar Királyság bevételei a katonai kiadásoknak csak körülbelül 30%-át fedezik.

1.2. a rendek rászorultak a Habsburgok pénzügyi segítségére, az Udvar pedig a magyar rendek katonai erejére

1.2.1. rendi dualizmus kialakulása

2. Uralkodók

2.1. Ferdinánd (1526-1564)

2.1.1. II. Miksa (1564-1576)

2.1.1.1. Rudolf (1576-1608)

2.1.1.1.1. II. Mátyás (1608-1619)

2.1.1.1.2. 15 éves háború

2.1.1.2. 1565-ben megtámadta erdélyt

2.1.1.3. 1566: I. Szulejmán újabb hadjárata

2.1.1.3.1. Szigetvár, Zrínyi

2.1.1.4. 1568: drinápolyi béke

2.1.1.4.1. 30 ezer magyar arany adó fizetése a mo.-i területekért

2.1.1.4.2. rögzült az ország 3 részre szakadása

2.1.1.5. 1570: speyeri szerződés

2.1.1.5.1. létrejött az Erdélyi Fejedelmség

2.1.2. 1541: gyalui egyezmény Fráter Györggyel

2.2. Habsburg uralkodók, székhelyük Bécsben

3. Végvárvonal kiépítése

3.1. török támadások visszaverése érdekében

3.2. 2000 km hosszú

3.3. vitézlő rend

3.3.1. portyák

3.3.2. bajvívások

3.4. várak:

3.4.1. Eger, Kanizsa, Győr

3.5. kisebb erősségek:

3.5.1. Pápa, Fülek, Tokaj

4. Felvidék, Nyugat-Magyarország, és a horvát-szlavón területek

5. Rendi dualizmus

5.1. országgyűlés

5.1.1. magyar államigazgatás tisztségeire magyar nemeseket neveztek ki

5.2. nemesi vármegye

5.2.1. adószedés, bíráskodás, közigazgatás

5.3. királyválasztás, az adók megszavazása.

5.4. a magyar nemesség katonai jelentősége és ereje megnőtt

5.5. nádor

5.5.1. Nádasdy Tamás 1562-es halála után nem neveztek ki újabbat

5.6. Bécs felügyelete alá került

5.6.1. pénzügy (Udvari Kamara),

5.6.2. a hadügy (Udvari Haditanács)

5.6.3. külügy (1556 - Udvari Haditanács és Titkos Tanács)

5.7. 1526: Magyar Kancellária, Magyar Kamara, főkapitányságok

5.7.1. alárendelten működtek