KONFLIKTINAVIGOINTI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONFLIKTINAVIGOINTI by Mind Map: KONFLIKTINAVIGOINTI

1. VAKAUTTAMINEN

1.1. otan vastuun omasta toiminnastani

1.1.1. säätelen tunnereaktioitani

1.1.1.1. tunnistan triggerini ja tunneprosessini

1.1.1.2. hyväksyvä läsnäolo epämiellyttävissä tunteissa

1.1.1.3. vältän ylivirittyneisyyttä

1.1.2. suhtaudun tähän hyväntahtoisesti

1.1.3. tarkastelen tilannetta objektiivisesti

1.1.4. vältän eskaloimasta konfliktia

1.1.4.1. sosiaalinen stereotypiointi

1.2. rauhoitan toisia

1.2.1. olen läsnä ja kuuntelen

1.2.1.1. hyväksyn vaikeat tunteet

1.2.1.2. ennakoin reaktioita

1.2.2. autan luopumaan

1.2.3. kommunikoin toivoa ja optimismia

1.2.4. säätelen keskustelun "lämpötilaa"

1.2.5. inspiroin toiminnallani luottamusta

2. YHTEISEN YMMÄRRYKSEN FASILITOINTI

2.1. perehdyn konfliktin piileviin syihin

2.1.1. asioiden keskinäinen vuorovaikutus ja yhteensopivuus

2.1.2. osapuolten erilaisuus

2.1.2.1. tulkinnat

2.1.2.2. tavoitteet

2.1.2.3. kontekstit

2.1.2.4. maailmankuvat

2.1.3. historialliset säännönmukaisuudet

2.2. tunnistan yhteisen tarttumapinnan

2.2.1. tavoitteet

2.2.2. näkökulmat

2.2.3. arvot

2.3. rohkaisen keskustelua

2.3.1. näen konfliktista keskustelemisen merkityksen ja arvon

2.3.2. kutsun marginaaliin jääneet näkökulmat esille

3. VAIKUTTAMINEN

3.1. vakuuttavuus

3.1.1. luon yhteyden tunteiden tasolla

3.1.1.1. kerron tarinoita ja esimerkkejä

3.1.1.2. kehonkieli tukee sanomaani

3.1.2. luon yhteyden mielen tasolla

3.1.2.1. perustelen näkemykseni

3.1.2.2. ennakoin miten toiset suhtautuvat

3.1.2.2.1. räätälöin sanomani kuulijalle

3.2. selkeys

3.2.1. käytän ymmärrettävää kieltä ja käsitteitä

3.2.2. puhun loogisesti

3.2.3. kuvailen näkemysteni taustat ja laajemman kehyksen

3.2.4. olen ytimekäs

3.2.5. kirkastan ydinviestini ja päämääräni

4. RATKAISUN SOVITTELU

4.1. rakennan tilannekuvan

4.1.1. tunnistan vastapuolen taktiikat

4.1.1.1. jakaa paljon tietoa viedäkseen huomion pois olennaisesta

4.1.1.2. korkeampaan auktoriteettiin nojaaminen

4.1.1.3. ankkurointi: korkea tarjous / matala tarjous

4.1.1.4. good-guy / bad-guy

4.1.1.5. keinotekoinen määräaika

4.1.1.6. epärehellisyys

4.1.2. huomioin valtadynamiikan ja poliittisen maiseman

4.1.3. ymmärrän osapuoliin vaikuttavia ulkopuolisia tekijöitä ja rajoitteita

4.2. haen ratkaisua

4.2.1. huomioin varteenotettavat näkökulmat

4.2.2. hyödynnän työkaluja ja malleja

4.2.3. ymmärrän keskeiset tavoitteeni ja asetan terveellisiä rajoja

4.2.4. tasapainotan preferoimaani konfliktityyliä

4.2.4.1. hyvien ihmissuhteiden vaaliminen

4.2.4.2. parhaaseen lopputulokseen pääseminen