DRUŠTVENO ODGOVORNO UPRAVLJANJE NABAVNIM LANCEM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DRUŠTVENO ODGOVORNO UPRAVLJANJE NABAVNIM LANCEM by Mind Map: DRUŠTVENO ODGOVORNO UPRAVLJANJE NABAVNIM LANCEM

1. Društveno odgovorno poslovanje prema dobavljačima

1.1. Problem u društveno odgovornom odnosu prema dobavljačima javlja se u poduzećima koja se bave maloprodajom, što se ponajviše odnosi na trgovačke lance

1.2. Velika količina koju trgovački lanac kupuje od dobavljača daje mu prigodu za potraživanje rabata, odgode plaćanja robe i drugih, što povoljnijih uvjeta nabave

1.3. Povećanje količine i poboljšanje uvjeta nabave omogućuju spuštanje prodajnih cijena te daljnje "stiskanje" manjih trgovaca, pa će veliki maloprodajni lanci često otkupiti manje konkurentske trgovine ili njihove prodavaonice

2. Lanac opskrbe/nabavni lanac

2.1. Predstavljaju skupine poduzeća koji se međusobno opskrbljuju materijalima, informacijama i novcem, potrebnima za izradu i isporuku konačnog proizvoda ili usluge krajnjem kupcu

2.2. Ostvaruju se na tržištu poslovne potrošnje (B2B- business to business) koje se značajno razlikuje od tržišta na kojem krajnji potrošači nabavljaju proizvode i usluge za osobnu i obiteljsku uporabu

3. Outsourcing

3.1. Premještanje proizvodnih i drugih aktivnosti u zemlje, gdje je moguće organizirati poslovanje s mnogo nižim troškovima

3.2. Iz poduzeća se „izbacuje“ jedna ili više poslovnih aktivnosti te se njezino izvođenje povjerava vanjskom dobavljaču, koji će je obaviti kvalitetnije i/ili jeftinije

4. Tržište poslovne potrošnje

4.1. Globalno tržište poslovne potrošnje teško je učinkovito nadzirati kvalitetu i pouzdanost isporučene robe, a još teže etičnost