تئوری انتخاب

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
تئوری انتخاب by Mind Map: تئوری انتخاب

1. مدرسه

2. نیازها و احساسات پایه انسان

2.1. زنده ماندن و بقا

2.1.1. تلاش برای بقا

2.1.2. سخت کوشی، پایداری و انجام هر کاری که بقای فرد را تضمین می کند

2.1.3. دستیابی به امنیت (جانی، مالی و …)

2.2. عشق و تعلق خاطر

2.2.1. دوست پیدا کردن و حفظ دوستی

2.2.2. جنبه جنسی عشق

2.2.3. ارتباط رابطه جنسی رضایت بخش و عشق رضایت بخش

2.2.4. نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن

2.2.5. علی رغم وجود و اهمیت رابطه جنسی، اما نکته مهم این است که هورمون ها ما را به هم جذب می کنند ولی نمی توانند ما را با هم نگه دارند

2.3. قدرت

2.3.1. میل به پیشرفت و قدرت

2.3.2. میل به برتر بودن

2.4. آزادی

2.4.1. کنترل بیرونی که فرزند قدرت است، دشمن آزادی است

2.4.2. میل به آزاد بودن و اختیار

2.4.2.1. میل به خلاق بودن

2.5. همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها

2.5.1. یکی از شیوه های مطلوب به کارگیری تئوری انتخاب برای حل مشکلات زناشویی، این است که توافق کنید رابطه زناشویی (یا هر رابطه دیگری) را درون دایره بزرگی که آن را دایره حل اختلاف می نامم تجسم کنید.

2.5.1.1. در داخل دایره سه شخصیت وجود دارد:

2.5.1.1.1. زن

2.6. تفریح

2.6.1. علاقه به سرگرمی، تفریح و لذت

2.6.2. تفریح پاداش ژنتیکی یادگیری است

2.6.3. علاقه به یادگیری و آموختن

2.6.4. خنده و یادگیری شالوده روابط بلندمدت موفقیت آمیز است

3. ده اصل اساسی تئوری انتخاب

3.1. تنها کسی که ما می‌توانیم رفتارهایش را کنترل کنیم، خودمان هستیم.

3.1.1. تنها چیزی که بین ما و دیگران رد و بدل می‌شود، اطلاعات است. این‌که با این اطلاعات چه کنیم، به انتخاب خودمان بستگی دارد.

3.2. تمام مشکلات روانشناختی بلندمدت، از جنس «مشکلات در رابطه» هستند.

3.3. مشکل رابطه‌ای، همواره بخشی از زندگی کنونی ما است. ما می‌توانیم از خیلی چیزها آزاد شویم. اما هرگز نمی‌توانیم بدون حداقل یک رابطه‌ی شخصی رضایت‌بخش، شادمانه زندگی کنیم.

3.4. رویدادهای دردناک گذشته، در آن‌چه امروز هستیم نقش مهمی دارند؛ اما مرور دوباره‌ی آن‌ها، کمک چندانی به نیاز امروز ما (بهبودِ رابطه‌ی فعلی‌مان) نمی‌کند.

3.5. ما پنج محرک اصلی ژنتیکی داریم:

3.5.1. نیاز به عشق و تعلق خاطر

3.5.2. نیاز به قدرت

3.5.3. نیاز به آزادی

3.5.4. نیاز به تفریح

3.5.5. ما برای تأمین این نیازها، باید یک یا چند تصویر را در دنیای کیفی خود بهبود دهیم. دنیای کیفی بخشی از دنیای ماست که از مهم‌ترین چیزهایی که می‌دانیم و می‌شناسیم تشکیل شده است.

3.6. ما از لحظه‌ی تولد تا مرگ، مشغول «رفتار کردن» هستیم. رفتار کلی (Total Behavuir) از چهار بخش جدایی‌ناپذیر تشکیل شده است

3.6.1. عمل،

3.6.2. فکر

3.6.3. احساس

3.6.4. فیزیولوژی

3.7. رفتارها همیشه باید در قالب فعل یا مصدر بیان شوند [و حتماً خودمان فاعل جمله‌ها باشیم]. به جای من افسرده شده‌ام یا دچار افسردگی هستم، بگوییم من انتخاب کرده‌ام افسرده باشم؛ من افسردگی می‌کنم؛ یا خودم را افسرده کرده‌ام.

3.8. رفتار همیشه انتخابی است. البته ما روی دو بخش فکر و عمل قدرت انتخاب داریم و فیزیولوژی و احساس، به عنوان تابعی از این انتخاب ما، تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

4. کاربردهای تئوری انتخاب

4.1. عشق

4.2. ازدواج

4.3. تعارضها

4.4. خلاقیت

4.5. اعتماد

4.6. آموزش

5. رفتار کلی

5.1. برای توقف رفتارهای دردناک سه گزینه وجود دارد

5.1.1. تغییر خواسته

5.1.2. تغییر اعمال

5.1.3. هر دو

5.2. چهار مولفه رفتار کلی:

5.2.1. عمل

5.2.1.1. عمل همیشه با فکر همراه است

5.2.2. فکر

5.2.3. احساس

5.2.4. فیزیولوژی

6. دنیای مطلوب

6.1. بر اساس تئوری انتخاب دلیل ادراکات متفاوت ما از واقعیت، به دنیای مهم دیگری مربوط است که خاص هر کدام از ماست و آن را دنیای مطلوب می نامیم.

6.1.1. افرادی که بسیار دوست داریم با آنها باشیم.

6.1.2. چیزهایی که بسیار دوست داریم داشته باشیم و تجربه کنیم.

6.1.3. ایده ها یا نظام باورهایی که بر بخش بزرگی از رفتار ما حاکمند.

7. نگاه دقیق تر به نیازهای اساسی

7.1. اگر متوجه شده اید که خیلی کمتر از دیگران اهل خطرکردن هستید نیاز به بقا در شما بسیار قوی است.

7.2. نکته مهم در سنجش شدت نیاز به عشق و احساس تعلق این است که در مقایسه با دوستان و اعضای خانواده خود تا چه حد میل دارید و می خواهید عشق و محبت نثار کنید و نه این که دریافت کنید.

7.3. برای سنجش میزان و درجه نیاز به قدرت از خود بپرسید آیا همیشه می خواهم حرف خودم را به کرسی بنشانم؟ حرف آخر را من بزنم؟ مالک دیگران باشم و هرکاری که می کنم و هر حرفی که می زنم مورد تایید قرار گیرد؟

7.4. اگر پیروی از مقررات برای شما سخت است، اگر نمی توانید خود را با دیگران تطبیق دهید یا در مکانی یا با گروهی برای مدت طولانی بمانید، نیاز به آزادی شما بسیار زیاد است.

7.5. اگر از آموختن لذت می برید و به هنگام یادگیری زیاد می خندید، اگر از تدریس کردن درکلاسی لذت می برید که افراد به هنگام تدریس میل به خندیدن دارند و با شوخ طبعی و خنده با هم تعامل برقرار می کنند، نیاز شما به تفریح بسیار زیاد است.

8. شخصیتهای ناهمگون

8.1. شخصیت ضداجتماعی

8.2. شخصیت بیکاره

9. تعارض

9.1. وقتی همزمان دو تصویر متضاد در دنیای مطلوب شما قرار دارند دچار تعارض هستید. هر چه در جهت یکی از این دو تصویر حرکت کنید دیگری را بیشتر ناکام می گذارید.

9.1.1. برای مثال من می خواهم هم لاغر باشم و هم پرهیز غذایی نکنم و ورزش هم انجام ندهم.

9.2. عاملی که تعارض را تا این حد تشدید می کند عدم وجود راه حل فوری است. اما گاهی ممکن است کاری انجام دهید، حتی اگر به حل تعارض منجر نشود.

9.2.1. اگر بر سر دوراهی قرار گرفته اید و نمی دانید چکار کنید، تا جای ممکن هیچ اقدامی نکنید. به این ترتیب حداقل اوضاع را بدتر نمی کنید.

9.2.2. راه حل دیگر، دریافت مشاوره خوب است، مشاور گزینه ها و انتخاب های موجود انسجام می بخشد.

10. عشق و ازدواج

10.1. در درون دایره حل اختلاف هیچ یک از طرفین سعی نمی کند دیگری را تغییر دهد.

10.2. در زندگی مشترک نیز مانند تمام مشکلات ارتباطی انسانی دیگر، یک نفر برای کنار گذاشتن کنترل بیرونی باید پیشقدم شود.

11. خانواده

11.1. اصل بدیهی تئوری انتخاب در زمینه فرزند پروری این است: “اگر می خواهید فرزندان شما در طول دوره رشد، شاد، موفق و با شما نزدیک و صمیمی باشند، کاری نکنید که فاصله بین شما و آنها زیاد شود و از هم دور شوید.”

11.1.1. اصول اولیه فرزندپروری را بر اساس تئوری انتخاب

11.1.1.1. عشق و محبت بسیار

11.1.1.2. عدم تنبیه

12. مدارس کیفی

12.1. انضباط هیچ گاه مشکل اصلی نبوده و نیست؛ مشکل، آموزش مناسب و ملموس است: عدم تحمیل درس، مردودی، توجه و محبت زیاد، صبر فراوان و فرصت شروع مجدد، حتا اگر بچه ها خیلی عقب هستند.

12.2. مردودی وجود ندارد، احساس اینکه من در درس و مدرسه جلوترم و تو عقب تری وجود ندارد، تلاشی برای جداسازی دانش آموزان در کلاس ها بر اساس مقیاس های آموزشی یا حتی سن انجام نمی شود. در نتیجه هر دانش آموز بیشتر با خودش رقابت می کند تا با دیگری.

12.3. در این مدرسه تنبیه یا اخراج از کلاس وجود ندارد.

12.4. در این مدرسه روی ناتوانی در یادگیری تمرکز نمی شود، معلمان مدرسه می دانند که بچه ها به صورت های مختلفی مطالب را یاد می گیرند و در تنظیم برنامه درسی، تفاوت فردی امری کاملا طبیعی در نظر گرفته شده است.

12.5. در مدارس کیفی هیچ چیز رایگانی وجود ندارد، مدرسه آینه تمام نمای زندگی است.

12.6. در مدرسه کیفی خبری از تحمیل درس نیست، در نتیجه در آزمون، سوالات درس تحمیلی یا سوالات غافل گیرانه و تنبیه گر وجود ندارد و تمام آزمون ها، آزمون همراه با کتاب است.

12.7. در مدارس کیفی، هر دانش آموز با خودش رقابت می کند، از اینرو دانش آموزان هیچگاه بازنده نمی شوند.

12.8. در یک مدرسه کیفی به دانش آموزان ممتاز، کاری مانند دستیاری معلم پیشنهاد می شود و آنها معمولا عاشق این کارند.

13. تئوری انتخاب در محیط کار

13.1. مدیریت رئیس مآبانه

13.2. مدیریت راهبری