Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HARAP-ALB by Mind Map: HARAP-ALB

1. Fiicele Împăratului Verde: „Harap-Alb, sluga lui, are o înfătişare mult mai plăcută şi seamănă a fi mult mai omenos”

2. statutul social

2.1. fecior de crai - fără însușiri excepționale

2.2. slugă a Spânului

2.3. împărat

2.4. = MATURIZAREA PERSONAJULUI/ DEPĂȘIREA PROBELOR

3. „Povestea lui Harap-Alb”, publicat în revista „Convorbiri literare” la 1 august 1877.

4. INTRODUCERE

4.1. personaj cu valoare simbolică

4.2. semnificație morală

5. Statutul social, psihologic şi moral al personajului

6. statut psihologic

6.1. scena în care trece prin apă pentru a proteja furnicile

6.2. un învingător

6.2.1. stăpân pe sine datorită suportului prietenilor

7. Trăsătura dominantă şi două secvenţe

7.1. scena coborârii în fântâna simbol ambivalent al vieții și al morții

7.2. bunătatea sufletească

7.2.1. scena de la curtea tatălui când o ajută pe Sf. Duminică

8. Elementele de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului care pun în evidenţă însuşirile personajului

8.1. modalități de caracterizare

8.1.1. caracterizarea indirectă - portretul spiritual al fiului încă neiniţiat

8.1.1.1. • egoist şi concentrat asupra sinelui: „acum am altele pe capul meu”.

8.1.1.2. • fiul nu vede încă dincolo de aparenţe: „tocmai de la una ca dumneata ţi-ai găsit să aştept eu ajutor’’

8.1.1.3. • inocenţa, lipsa de experienţă (în alegerea calului, la întâlnirea cu Spânul)

8.1.2. caracterizare directă și autocaracterizare

8.1.2.1. ascultător: „din copilăria mea sunt deprins a asculta de tată”.

8.1.2.2. Sf. Duminică: „slab de înger, mai fricos decât o femeie”.

8.2. • acțiunea are în centru formarea personajului principal

9. Concluzie:

9.1. Harap-Alb este un personaj construit prin numeroase modalităţi de caracterizare şi parcurge un drum al înţelepciunii, deoarece în urma păţaniilor prin care a trecut a dobândit o eficientă lecţie de viaţă