ประชุม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประชุม by Mind Map: ประชุม

1. การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการ

1.1. Who

1.2. What

1.3. When

1.4. Where

1.5. How?

2. เรื่องอื่นๆ

2.1. เกาะกลางถนนหน้าหมู่บ้าน

2.2. พนักงานประจำ

2.2.1. เก็บค่าส่วนกลาง

2.2.1.1. นำส่งรายวัน พร้อมใบเสร็จ

2.2.2. รับเรื่องร้องเรียน

2.2.2.1. ไฟฟ้า

2.2.2.2. ความปลอดภัย

2.2.3. เงินเดือน xx

2.2.4. เวลาทำการ

2.3. ป้ายหมู่บ้าน

2.3.1. เปิดไฟ?

2.3.2. น้ำพุ?

2.4. ซ่อมไฟทาง

2.4.1. ซอย 12

3. ตู้คอนเทนเนอร์

3.1. Who

3.2. เรื่อง

3.2.1. หลังคาตู้

3.2.2. พื้นที่เก็บของด้านหลัง

3.3. เมื่อไหร่

3.3.1. ภายในสิ้นปี-ม.ค.

4. ประชุมใหญ่

4.1. Who

4.2. วาระ

4.2.1. อัตราค่าจอดรถ

4.2.1.1. เก็บ

4.2.1.1.1. มากกว่า 500

4.2.1.1.2. 500

4.2.1.1.3. น้อยกว่า 500

4.2.1.2. ไม่เก็บ

4.2.2. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

4.2.2.1. คัดสรร ซอย 11 ใหม่

4.2.2.2. ซอย 2

4.2.2.3. ซอย 15

4.2.2.4. ท่านใดอยากลาออก

4.2.3. รายงานผลการเก็บค่าส่วนกลาง

4.3. เมื่อไหร่

4.3.1. ภายในปีนี้

4.3.2. หลังจากแจกข้อบังคับ

4.4. สถานที่

4.5. How?

5. ความปลอดภัย / จราจร

5.1. เอกโชกุน / บอย

5.2. ประเด็น

5.2.1. แจกสติ๊กเกอร์

5.2.1.1. ใบที่ 3, 200 บาท

5.2.2. การจราจร เดินรถ

5.2.2.1. ตามเข็มนาฬิกา

5.2.2.2. ทำอย่างไรกับ ย้อนศร

5.2.3. รปภ.

5.2.3.1. ไม่มีสติ๊กเกอร์ต้องแลกบัตรทุกครั้ง

5.2.3.2. แท็กซี่ต้องแลกบัตรทุกครั้ง

5.2.3.2.1. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ

5.2.4. การจอดรถ

5.3. When

5.4. Where

5.5. How?

6. ประชาสัมพันธ์

6.1. ต้า / แจ็คซอย 5

6.2. รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน

6.2.1. ตบแต่งป้ายเพื่อดึงดูดความสนใจ

6.2.2. ติดเบอร์โทรติดต่อสำคัญ

6.2.3. โพสขออาสาสมัครแต่งป้าย

6.3. อย่างไร

6.3.1. ป้ายประกาศ

6.3.2. Facebook

6.3.3. อื่นๆ

6.4. แท็กซี่ต้องแลกบัตร

6.5. ไม่มีสติ๊กเกอร์ ต้องแลกบัตร

7. การเก็บค่าส่วนกลาง

7.1. โดยใคร

7.2. เรื่อง

7.3. เมื่อ

7.4. สถานที่

7.5. อย่างไร

8. ระเบียบหมู่บ้าน