Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CODER by Mind Map: CODER

1. Note

1.1. Đọc sách bằng Kindle

1.2. Để học tiếng Anh

1.2.1. Chơi game nhập vai JRPG RPG

1.2.2. Đọc truyện...

1.2.3. Thực chất phần này nên là việc đắm mình vào tiếng Anh tùy theo sở thích

1.2.3.1. Xem + giải trí với các nội dung, chủ đề mình yêu thích

1.2.4. IELTS

1.2.4.1. GIAI ĐOẠN 1: Ôn kiến thức nền tảng

1.2.4.2. Giai đoạn 2: Luyện kĩ năng thi

1.2.4.3. Giai đoạn : Thi thử

1.3. Lộ trình học ngôn ngữ lập trình

1.3.1. Chọn 1 ngôn ngữ bất kì để học

1.3.2. Học ngôn ngữ hỗ trợ OOP

1.3.2.1. làm quen + nắm vững khái niệm OOP

1.4. Tải source code của một app/thư viện viết = ngôn ngữ đó

1.4.1. Học cách tổ chức code

1.4.2. Cách viết code

1.4.3. Đặt tên biến ra sao

1.5. Học framework

1.6. Học Design pattern

1.7. Tạp dự án trên Github

2. Các chủ đề học

2.1. NNLT

2.1.1. Cú pháp (syntax) ngôn ngữ

2.1.2. Biến và con trỏ

2.1.3. Cấu trúc điều kiện (If/else)

2.1.4. Vòng lặp

2.1.5. Hàm

2.1.6. Đọc/ghi file

2.1.7. Một số thư viện và hàm cơ bản

2.2. OOP

2.2.1. Bốn thuộc tính của OOP

2.2.2. Lý do sử dụng OOP

2.2.3. Class, object, Modulde, Namespace

2.2.4. Access Modifier

2.2.5. Nguyên lý thiết kế OOP

2.3. networking

2.4. multithread

2.5. concurency control

2.6. Hoc

2.6.1. Cách khai báo biến,hàm

2.6.2. Cách khai báo vòng lặp, điều kiện if/else

2.6.3. Các kiểu cấu trúc dữ liệu: List,set,tuple

2.6.4. IO, Multi-thread, delegate, event

2.6.5. IDE phù hợp, cách build, debug

2.6.6. Các framework, cách sử dụng

2.6.7. '

2.7. Cần học

2.7.1. Kiến thức cơ bản

2.7.2. Cách viết code

2.7.3. design pattern

3. MUỐN CODE GIỎI THÌ PHẢI CODE NHIỀU