KONTNI PLAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONTNI PLAN by Mind Map: KONTNI PLAN

1. sastavni raspored knjigovodstvenih

1.1. skupina

1.2. osnovnih i analitičkih konta

1.3. razreda

1.4. npr. 3010-> razred 3, skupina 30, osnovni konto 301, analitički konto 3010

2. razvrstani su prema

2.1. broju

2.2. sadržaju

2.3. nazivu

3. 10 razreda ili klasa

3.1. tri glavne skupine razreda

3.1.1. aktivni

3.1.1.1. 0, 1, 3, 6

3.1.2. pasivni

3.1.2.1. 2 i 9

3.1.3. uspješni

3.2. označavaju se s brojevima od 0-9

3.2.1. 0- dugotrajna imovina

3.2.2. 1- novac, kratkotrajna potraživanja, kratkotrajna financijska imovina

3.2.3. 2- kratkoročne obveze

3.2.4. 3- zalihe

3.2.5. 4- troškovi poslovanja

3.2.6. 5-slobodni račun

3.2.7. 8- rezultat poslovanja

3.2.8. 9-kapital, rezerve, dugoročne obveze i rezerviranja

3.3. 6- proizvodnja, proizvodi, roba

3.4. 7- prihodi i rashodi

3.5. Svaki razred ima 10 skupina konta 00-99

3.5.1. skupina konta obuhvaća 10 sintetičkih konta 000-999

3.5.1.1. sintetički konto obuhvaća 10 analitičkih konta 0000-9999

3.5.1.1.1. analitički konto obuhvaća 10 subanalitičkih konta 00000-99999

4. Načela kontnog plana

4.1. funkcijsko

4.1.1. kretanje knjigovodstvenih stavki prati poslovni proces (prema razredima od 0 do 9)

4.2. bilančno

4.2.1. razredi u kontnom planu slijede pozicije sadržaja bilance

4.2.1.1. aktivni

4.2.1.1.1. 0, 1, 3, 6

4.2.1.2. pasivni

4.2.1.2.1. 2 i 9

4.2.1.3. neutralni

4.2.1.3.1. 4, 7, 8(RDG)

4.3. kombinirano načelo

4.3.1. kombinacija funkcijskog i bilančnog