Povrch Ázie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Povrch Ázie by Mind Map: Povrch Ázie

1. Vodstvo

1.1. Oceány

1.1.1. Severný ľadový oceán

1.1.2. Tichý oceán

1.1.3. Indický oceán

1.1.4. Atlantický oceán

1.2. Rieky

1.2.1. Eufrat

1.2.2. Tigris

1.2.3. Ganga

1.3. Moria

1.3.1. Floreské more

1.3.2. Jávske more

1.3.3. Sulaweské more

1.4. Močarie

1.4.1. Veľké Sundy

1.5. Jazerá

1.5.1. Kaspické more

1.5.2. Balchšské jazero

1.5.3. Aralské jazero

2. Povrch

2.1. Nížiny

2.1.1. Severosibirska

2.1.2. Veľká čínska

2.2. Púšte

2.2.1. Taklakaman

2.2.2. Gobi

2.3. Plošiny

2.3.1. Tibetská

2.3.2. Dekanská

2.4. Pohoria

2.4.1. Karakorám

2.4.2. Himaláje

3. Ostrovy

3.1. Kurilské ostrovy

3.2. Čagoské ostrovy

3.3. Taiwan

4. Polostrovy

4.1. Kamčatka

4.2. Arabský polostrov

4.3. Malá Ázia