Imunitný systém

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Imunitný systém by Mind Map: Imunitný systém

1. obraný system

1.1. voči cudzorodým látam

1.2. patogenom

1.3. choroboplotdným zárodkom

1.4. rozpozávna

1.4.1. abnormálne vlastné bunky

1.4.1.1. nádorové

1.4.1.2. inak poškodené

2. neadaptívny

2.1. koža

2.2. pot

2.3. sliny

2.4. žaludočné štavy

2.5. fagocity

2.6. pyrogeny

2.7. interferony

3. adaptívny

3.1. B lymfocyt

3.1.1. protilátky

3.2. T lymfocyt

3.2.1. povrchové receptory

3.2.2. rozoznávajú vnútrobunkové antigény

4. lymfatické orgány

4.1. uzliny

4.2. slezina

4.3. mukózne lymfatické tkanivo

5. poruchy

5.1. imunopatologické

5.1.1. alergie

5.1.2. hepatitida

5.1.3. nechcene poškodzujú vlastný organizmus

5.2. imunodeficienické

5.2.1. vzniká

5.2.1.1. nedostatočná funkcia zložiek IS

5.2.1.2. absencia zložiek IS

5.2.2. znížená obranyschonosť

5.2.3. náchylnosť k infeckiam

5.2.3.1. primárna

5.2.3.1.1. genetická porucha

5.2.3.2. sekundárna

5.2.3.2.1. vyvolaná vonkajšími vplyvmi (AIDS)

6. imunizácia

6.1. aktívna

6.1.1. očkovanie

6.1.1.1. najbezpečnejší spôsob ochrany

6.1.1.2. najúčinnejší spôsob ochrany

6.1.1.3. vakcina

6.1.1.3.1. mikrorganizmuis

6.2. pasívna

6.2.1. výhoda

6.2.1.1. okamžitý účinok

6.2.2. nevýhoda

6.2.2.1. alergické reakcie

6.2.3. hotové protilátky