حل مشکلات از طریق طرح دعوی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
حل مشکلات از طریق طرح دعوی by Mind Map: حل مشکلات از طریق طرح دعوی

1. پرونده کیفری

1.1. خیانت در امانت

1.1.1. بواسطه ی۴ رسید در مقاطع مختلف

1.1.1.1. گرفتن رسید از اینجانب قبل از طرح شکایت کیفری و همزمان با دادن رسیدهای امانی

1.1.1.1.1. درصورت ندادن رسید طبق پس گرفتن شکایت خیانت در امانت رسیدها را امضا نمیکرد و متن رسید خود گواه تحقق امر خیانت در امانت است

1.1.1.1.2. رسید به قید تسویه حساب با افراد بابت چکها بوده و قرار بوده که رضایت محضری داده شود

1.1.1.1.3. بدون رضایت محضری اینجانب و .. حکم مجرمیت دادسرا توسط قاضی کن لم یکن تلقی شده

1.1.1.1.4. صدور قرار موقوفی هم به دلیل دو رسید بوده که الان مورد تایید نمیباشد

1.1.1.1.5. در رسید داده شده شماره پرونده و کلاسه پروندا و.. قید نشده است و متاسفانه بدون کارشناسی حکم موقوفی صادر شده

1.1.1.1.6. دادگاه تجدید نظر هم هیچ ابلاغی در ثنای اینجانب انجام نپذیرفته است و فقط حکم ابلاغ گردیده است

1.2. سو استفاده از اختیارات مدیر عاملی

1.2.1. بحث جذب مشارکت مدنی بدون تایید هیات مدیره و امضای اینجانب در رسید ها دستور پرداخت ها و.. به عنوان رئیس هیات مدیره

1.2.1.1. پول گرفتن از افراد

1.2.1.1.1. طرح شکایتهای کیفری ربا و... از اقایان رستمی ۱۵ نفر و قاری و شیخ السلام و مومنی ۱۳ نفر

1.2.1.1.2. کلی از افراد مختلف مانند خطیبی و نصیری و ... که به دلیل شکایت نکردن فعلا پرونده ای ندارند

1.2.1.2. خرید و فروش های ماشین و...

1.2.1.2.1. از شیخی و شیخ السلام

1.2.1.3. هزینه ساخت هتل شخصی از حسابهای موسسه وانجام پرداختهابه حساب شهرداری ماکلوان و اقای فرهاد مربوط و خرید مصالح و تجهیزات و...

1.2.1.4. پرداخت از حسابهای موسسه به حسابهای اشخاص مختلف

1.3. ایجاد گردش صوری در حسابهای موسسه

1.4. واریز پول به نام همسر و پسر و واریز به حساب شخصی خودش بدون هیچ تاییدیه ای از اینجانب به عنوان رئیس هیات مدیره

1.5. هماهنگی با مدیر حسابداری و عدم اطلاع اینجانب و انجام کلیه پرداخت ها بدون هماهنگی

1.6. استفاده از چکهای امانی اینجانب به عنوان چک شهریه اولیا و هماهنگی با مدیران وقت بانک سینا و اقتصاد نوین

1.7. واریز و برداشتهای متعدد از حسابهای موسسه برای امور شخصی در زمانی که عنوان میشد ما حقوق نمیتوانیم بدهیم

1.8. جعل امضا دربعضی از موارد اخذ وام از بانک های سینا و اقتصاد نوین در اسناد اقتصاد نوین دو سه مورد هست

1.9. تعطیلی مدرسه راهنمایی فومن و فروش اموال و تجهیزات بدون هماهنگی

1.10. واگذاری و فروش اموال و تجهیزات مدارس تهران

1.11. استفاده از دسته چکهای شخصی به بهانه ی کمبود دسته چک برای موسسه ولی با بهانه ایجاد ابهام در مراودات مالی

2. پرونده حقوقی

2.1. عناوین مطالبات

2.1.1. در خواست ابطال مبایعه نامه و وکالت نامه

2.1.1.1. ۱۲ میلیارد رقم کارشناسی چک های واگذار شده به غیر

2.1.1.2. عدم پرداخت مالیات و بیمه افراد به وفور

2.1.2. چکهای در اختیار اینجانب

2.2. ایجاد بدهی به بانکها

3. مداکره با طلبکاران و سازش با ایشان

3.1. رستمی و قاری میگن به پولمون برسیم سازش انجام میشه

3.2. شیخ السلام میگه من حالا با ادما و وکیلم شاید مذاکره کنم

3.3. با دیگران مثل حسین فر و شیر خوانی و مومنی هم تماسی نداشته ام

4. خسارت مادی و معنوی وارد شده

4.1. اعتباری شکایات مطرح شده

4.2. تعطیلی ۶ واحد اموزشی

4.2.1. با حدود ۱۰۰۰ دانش ا موز در تهران و حداقل سود سالیانه حدود ۳ تا ۴ میلیارد تومان با مدت ۱۲ سال که هیچ وقت پولی بابت این فعالیت به اینجانب پرداخت نشده است

4.3. اخذ تصمیمات خودسرانه و ساخت وساز هتل در شمال با اموال موسسه

4.4. از بین رفتن اعتبار ۳۰ ساله در اموزش و پرورش و نابودی برند نخبگان

4.5. عدم پرداخت مطالبات حق موسس و حقوق سالیانه در سه سال اخیر

4.6. حق بیمه و سنوات و عیدی