Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TOPLAMA by Mind Map: TOPLAMA

1. Örn: Hem Ela hem de Sena kırtasiyeden 6 adet defter alıyorlar.Her ikisi toplamda kaç tane tane defterlerini almışlardır?

1.1. 2 ile çarpmanın temeli burada atılır.

2. Sıfır Ekleme

2.1. 0 + 4 ----- 0'ın ilk toplanan herkes

2.2. 6 + 0 ----- Bir sayının 0 ile toplanması

3. İki Kat Kuralları

4. 10'un Kombinasyonu

4.1. Örn: Ali bir çiçekçiden 10 çiçek almıştır.Bunların kaçı gül kaçı lale olabilir?(7 gül-3 lale,4 gül-6 lale…)

5. 10+

5.1. 10 yapma stratejisine hazırlık aşamasıdır.

6. 10 Yapma

6.1. 9+3’ün çözümünde 9’un 10 sayısına 1 kadar uzak olduğunu görebilir ardından da 9 sayısına 1 ekleyerek 10’a tamamlar.Kalan 2’yi 10 sayısına ekleyerek 12 sonucunu elde eder.

7. 10'u Kullanma

7.1. 8+7=10+5

7.2. 9+5=10+4

8. 5'i Konum Olarak Kullanma

8.1. 8 = 5 + 3

8.2. 6=5+1

9. Yaklaşık İki Kat Kuralı

9.1. 7+6=(2x6)+1

9.2. 3+4=(2x4)-1