Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

HAMK Biotalouden verkkotoiminnot - Kehittämisen haasteet by Mind Map: HAMK Biotalouden
verkkotoiminnot - Kehittämisen
haasteet
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

HAMK Biotalouden verkkotoiminnot - Kehittämisen haasteet

Ymmärtämättömyys

tietohallinto

johto

muut tahot

Toimenpiteet: toistuvat keskustelut ja ideoiden esittelyt, sitouttaminen

Johtoryhmän päätökset

paikallinen toimeenpano tökki

verkkotukihenkilöiltä puuttui resursseja

Toimenpiteet: käynnit toimipaikoissa

Yleinen muutosvastarinta

kapuloita rattaisiin

toisella tavalla toimimisen vastustus

Toimenpiteet: avoimuus, jatkuva tiedottaminen, jatkuvat keskustelut, positiivinen asenne, ei pakotettu mukaan

Tekniikka

kerrottiin, ettei onnistu

Toimenpiteet: etsittiin itse vastaukset