Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HAMK Biotalouden verkkotoiminnot - Kehittämisen haasteet by Mind Map: HAMK Biotalouden verkkotoiminnot - Kehittämisen haasteet
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

HAMK Biotalouden verkkotoiminnot - Kehittämisen haasteet

Ymmärtämättömyys

tietohallinto

johto

muut tahot

Toimenpiteet: toistuvat keskustelut ja ideoiden esittelyt, sitouttaminen

Johtoryhmän päätökset

paikallinen toimeenpano tökki

verkkotukihenkilöiltä puuttui resursseja

Toimenpiteet: käynnit toimipaikoissa

Yleinen muutosvastarinta

kapuloita rattaisiin

toisella tavalla toimimisen vastustus

Toimenpiteet: avoimuus, jatkuva tiedottaminen, jatkuvat keskustelut, positiivinen asenne, ei pakotettu mukaan

Tekniikka

kerrottiin, ettei onnistu

Toimenpiteet: etsittiin itse vastaukset