HAMK Biotalouden verkkotoiminnot - Kehittämisen haasteet

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HAMK Biotalouden verkkotoiminnot - Kehittämisen haasteet by Mind Map: HAMK Biotalouden verkkotoiminnot - Kehittämisen haasteet

1. Ymmärtämättömyys

1.1. tietohallinto

1.2. johto

1.3. muut tahot

1.4. Toimenpiteet: toistuvat keskustelut ja ideoiden esittelyt, sitouttaminen

2. Johtoryhmän päätökset

2.1. paikallinen toimeenpano tökki

2.2. verkkotukihenkilöiltä puuttui resursseja

2.3. Toimenpiteet: käynnit toimipaikoissa

3. Yleinen muutosvastarinta

3.1. kapuloita rattaisiin

3.2. toisella tavalla toimimisen vastustus

3.3. Toimenpiteet: avoimuus, jatkuva tiedottaminen, jatkuvat keskustelut, positiivinen asenne, ei pakotettu mukaan

4. Tekniikka

4.1. kerrottiin, ettei onnistu

4.2. Toimenpiteet: etsittiin itse vastaukset