E - UČENJE U NASTAVI FIZIKE NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E - UČENJE U NASTAVI FIZIKE NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU by Mind Map: E - UČENJE U NASTAVI FIZIKE NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

1. E - UČENJE

1.1. Posljednjih godina sve se više razvijaju informacijske i komunikacijske tehnologije ( digitalno doba )

1.2. E - učenje obuhvaća uporabu različitih oblika informacijskih i komunikacijskih tehnologija sa svrhom poboljšanja obrazovnog procesa

1.3. Tehnološki napredak i razvoj interneta doprinosi razvoju i korištenju sve većeg broja alata pri izradi nastavnog sadržaja

1.4. Kako bi proces e - učenja mogao realizirati potrebna je digitalizacija i informatizacija cjelokupnog sustava obrazovanja

2. PREDMET ISTRAŽIVANJA - IMPLEMENTACIJA E - UČENJA U NASTAVI FIZIKE

2.1. Kakva je opremljenost sveučilišta informacijskom i komunikacijskom tehnologijom?

2.2. Koliko se e - učenje upotrebljava u nastavi fizike?

2.3. Kakvi su stavovi i percepcija studenata u izvođenju nastave fizike ?

3. HIPOTEZA

3.1. Studenti smatraju da posjeduju opremu koja im omogućuje sudjelovanje u procesu e - učenja

3.2. Studenti imaju pozitivan stav o e -učenju i njegovoj primjeni u nastavi fizike.

3.3. Postoje statistički značajne razlike u stavovima studenata s obzirom na spol, godinu studija i prosječnoj ocjeni kolegija

3.4. Studenti fizike smatraju da se poučavanje fizike temelji na klasičnoj nastavi koja je podržana upotrebom suvremenih tehnologija, dok su ostali oblici nastave slabije zastupljeni.

4. METODE ISTRAŽIVANJA

4.1. U ispitivanje su bili uključeni studenti s devet sastavnica sveučilišta koji su tijekom dosadašnjeg studiranja imali barem jedan kolegij sa odjela fizike.

4.1.1. Anketu je ispunilo 204 studenta u rasponu 19-27 godina

5. REZULTATI ANALIZE

5.1. INORMATIČKA OPREMLJENOST

5.1.1. Studenti smatraju da su adekvatno informatički opremljeni ,odnosno da imaju adekvatnu opremu i brzi pristup internetu, što su osnovni tehnički uvjeti za sudjelovanje u e - učenju.

5.1.2. Adekvatna oprema sa samog sveučilišta slabije ocjenjena

5.1.3. Na temelju spola, studentice u prosjeku raspolažu boljom opremljenošću za mogučnost e - učenja.

5.2. NAČINI POUČAVANJA U FIZIKE U SKLOPU E- UČENJA

5.2.1. Prema procjeni studenata, načini poučavanja fizike u sklopu e- učenja u skladu su sa njihovim mogučnostima i opremljenošću.

5.2.2. Tek mali broj studenata izjavljuje da načini poučavanja nisu u skladu sa kvalitetnim radom u procesu e-učenja

5.3. STAVOVI STUDENATA O PRIMJENI E -UČENJA U NASTAVI FIZIKE

5.3.1. Najveći stupanj slaganja iznijeli su velikoj mogućnosti komunikacije sa profesorima putem maila

5.3.2. U velikoj količini omogućeno im je korištenje raznih digitalnih alata kako bi se predavanje učinilo zanimljivijim

5.3.3. Relativno visokom ocjenu studenti su iznijeli stav o dostupnosti nastavnih materijala od strane profesora i samog sveučilišta

5.3.4. Prema spolu studenata, oba spola jednako se dobro snalaze u komunikacijii i korištenju različitih alata u učenju te jednako dobro razumiju gradivo.

6. ZAKLJUČAK

6.1. Iako je je klasična nastava u pravilu kvalitetnija, e - učenje također omogućuje adekvatnu zamjenu

6.2. E - učenje omogućava svim sudionicima obrazovnog sustava brži i jednostavniji put do informacija te lakšu vizualizaciju proučavanog gradiva čime se pridonosi učinkovitijem usvajanju novih nastavnih sadržaja