Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Прислівник by Mind Map: Прислівник

1. Відповідає на питання як? де? куди? коли?

2. Незмінна частина мови.

3. Називає ознаку дії або пояснює, як, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована.

4. У реченні найчастіше пов'язаний з дієсловом.