Adverb i norsk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Adverb i norsk by Mind Map: Adverb i norsk

1. Modale adverb

1.1. Sikkert

1.2. Nok

1.3. Vist

1.4. Antagelig

1.5. Vel

1.6. Neppe

1.7. Sikkert ikke

1.8. Muligens

1.9. Kanskje

1.10. Formodentlig

2. Tidsadverb

2.1. På stedet

2.1.1. Her

2.1.2. Der

2.1.3. Hjemme

2.1.4. Ute

2.1.5. Inne

2.1.6. Oppe

2.1.7. Nede

2.1.8. Borte

2.1.9. Framme

2.2. Til stedet

2.2.1. Hit

2.2.2. Dit

2.2.3. Hjem

2.2.4. Ut

2.2.5. Inn

2.2.6. Opp

2.2.7. Ned

2.2.8. Bort

2.2.9. Fram

3. Nektende

3.1. Neppe

3.2. Ikke

3.3. Aldri

3.4. Ingen

3.5. Jo

4. Framhevendeadverb

4.1. Akkurat

4.2. Helt

4.3. Nettopp

4.4. Presis

4.5. Bare

5. Sammenbindendeadverb

5.1. Rekkefølge

5.1.1. Deretter

5.1.2. Så

5.1.3. Etterpå

5.1.4. Siden

5.1.5. Senere

5.2. Nemlig

5.3. Dessuten

5.4. Også

5.5. Derfor

6. Måtesadverb

6.1. Bra

6.2. Slik

6.3. Annerledes

6.4. Ille

6.5. Før

6.6. Tydelig

6.7. Pent

6.8. Høyt

6.9. Sånn

7. Tidsadverb

7.1. Når

7.2. Da

7.3. Alltid

7.4. Aldri

7.5. Sjelden

7.6. Ofte

7.7. Igjen

7.8. Lenge

7.9. Foreløpig

7.10. Fremdeles

7.11. Ennå

7.12. Sent

7.13. Tidlig

7.14. Tidsnok

7.15. Snart

8. Gradsadverb

8.1. Mer

8.2. Mindre

8.3. Mye

8.4. Litt

8.5. Færre

8.6. Få

8.7. Mest