Adverb i norsk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Adverb i norsk by Mind Map: Adverb i norsk

1. Modale adverb

1.1. Sikkert

1.2. Nok

1.3. Vist

1.4. Antagelig

1.5. Vel

1.6. Neppe

1.7. Sikkert ikke

1.8. Muligens

1.9. Kanskje

1.10. Formodentlig

2. Tidsadverb

2.1. På stedet

2.1.1. Her

2.1.2. Der

2.1.3. Hjemme

2.1.4. Ute

2.1.5. Inne

2.1.6. Oppe

2.1.7. Nede

2.1.8. Borte

2.1.9. Framme

2.2. Til stedet

2.2.1. Hit

2.2.2. Dit

2.2.3. Hjem

2.2.4. Ut

2.2.5. Inn

2.2.6. Opp

2.2.7. Ned

2.2.8. Bort

2.2.9. Fram

3. Nektende

3.1. Neppe

3.2. Ikke

3.3. Aldri

3.4. Ingen

3.5. Jo

4. Framhevendeadverb

4.1. Akkurat

4.2. Helt

4.3. Nettopp

4.4. Presis

4.5. Bare

5. Sammenbindendeadverb

5.1. Rekkefølge

5.1.1. Deretter

5.1.2. Så

5.1.3. Etterpå

5.1.4. Siden

5.1.5. Senere

5.2. Nemlig

5.3. Dessuten

5.4. Også

5.5. Derfor

6. Måtesadverb

6.1. Bra

6.2. Slik

6.3. Annerledes

6.4. Ille

6.5. Før

6.6. Tydelig

6.7. Pent

6.8. Høyt

6.9. Sånn

7. Tidsadverb

7.1. Når

7.2. Da

7.3. Alltid

7.4. Aldri

7.5. Sjelden

7.6. Ofte

7.7. Igjen

7.8. Lenge

7.9. Foreløpig

7.10. Fremdeles

7.11. Ennå

7.12. Sent

7.13. Tidlig

7.14. Tidsnok

7.15. Snart

8. Gradsadverb

8.1. Mer

8.2. Mindre

8.3. Mye

8.4. Litt

8.5. Færre

8.6. Få

8.7. Mest