KONSEP INSAN DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONSEP INSAN DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH (1) by Mind Map: KONSEP INSAN DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH (1)

1. TAMADUN ASIA

1.1. TAMADUN CINA

1.1.1. KONFUSIANISME

1.1.1.1. Bukan bersifat keagamaan kerana idea-ideanya adalah hasil pemikiran yang rasional.

1.1.1.1.1. Idea ini berkait dengan prinsip yang harus diikuti untuk mencari kebahagiaan.

1.1.1.1.2. Cara untuk menadbir masyarakat dengan secara adil dan saksama.

1.1.2. TAOISME

1.1.2.1. Sesuatu tidak boleh dilihat ataupun disamakan dengan apa apa kewujudan.

1.1.2.2. Manusia dilihat dalam konteks perhubungan dengan alam sekitar yang dikaitkan dengan sifat feminin.

1.1.2.2.1. Manusia perlu mencetuskan hubungan yang hormoni dengan alam keran alam itu sebahagian daripada manusia.

1.1.2.3. KONSEP WU WEI

1.1.2.3.1. Fahaman fatalistik yang hanya menyerahkan diri kepada takdir.

1.2. TAMADUN INDIA

1.2.1. KEAGAMAAN

1.2.1.1. BUDHISME

1.2.1.1.1. Agama yang tidak mempunyai konsep ketuhanan.

1.2.1.1.2. Konsep diri itu tidak wujud

1.2.1.2. HINDUNISME

1.2.1.2.1. Manusia dianggap sebagai suatu kejadian yang mempunyai roh. (Athman)

1.2.1.2.2. Konsep insan yang mempunyai unsur metafizika.

2. KONSEP J.E.R.I

2.1. JASMANI

2.1.1. Tubuh badan manusia dipelihaa untuk mencapai kesejahteraan hidup.

2.2. EMOSI

2.2.1. Memberi perhatian yang berat terhadap emosi manusia.

2.3. ROHANI

2.3.1. Penekanan dalam fahaman dan keagaman.

2.4. INTELEK

2.4.1. Pemikiran rasional diberi kepentingan bagi proses pembelajaran dan pengajaran ilmu.

3. KONSEP INSAN DALAM MENGHADAPI CABARAN KEHIDUPAN

3.1. Mampu memberi pertimbangan yang saksama kepada aspek pemikiran rasional dan intelektualnya kepada emosi.

3.2. Mempunyai kekuatan dalaman untuk menghadapi tekanan psikologi dan tekanan luaran

4. Nama: HAMZI WAFIY BIN MAHMOOD (DB200146) Section : 3

5. TAMADUN BARAT

5.1. Konsep insan bukan bersifat monolitik dan mempunyai kepelbagaian konsep insan.

5.1.1. ARISTOTLE: Ciri dan sifat utama manusia adalah pemikiran yang rasional.

5.1.1.1. Membezakan manusia dari kewujudan lain.

5.1.1.2. Bersifat Logosentrisme: Berpusatkan kepada akal fikiran yang rasional dan intelektual sahaja.

5.1.2. FRIEDRICH NIETZSCHE: Aspek kemanusiaan manusia addalah berteraskan kepada emosi manusia yang mungkin tidak bersifat rasional.

5.1.2.1. Menetang konsep yang dibawa oleh Aristotle.

5.1.2.2. Lebih merujuk kepada sastera Greek silam.

5.1.3. COUNTER-ENLIGHTMET: Menekankan aspek emosi dan intuitif dalam kehidupan dan sifat insan.

5.1.4. ZAMAN PERTENGAHAN: Konsep manusia dipengaruhi oleh fahaman agama.

5.1.4.1. Manusia sebagai makhluk tuhan yang sepatutnya patuh keada hukum tuhan.

5.1.5. FAHAMAN EXISTENTIALISME: Manusia dilahirkan tanpa panduan dan sifat kerohanian yang semua jadi

5.1.5.1. Tugas manusia di dunia adalah untuk mencari makna kehidupannya sendiri.

6. TAMADUN ISLAM

6.1. Falsafah yang berteraskan kepada fahaman Islam mestilah berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan kepercayaan dalam agama Islam.

6.1.1. c

6.1.1.1. Hubungan diantara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam tidak dapat dileraikan.

6.1.1.2. Manusia itu adalah hamba kepada Tuhan

6.1.1.2.1. Hamba: Ianya tidak bebas kerana hubungan antara hamba dan Tuhannya.

6.1.1.2.2. Manusia harus patuh kepada Tuhannya.

6.1.2. Manusia ialah khalifah Tuhan di muka bumi.

6.1.2.1. Befungsi sebagai wakil Tuhan dan cuma menjalankan amanah dimua bumi ini sahaja.

6.1.2.2. Tidak boleh bertindak sesuka hati tehadap alam ini dan mempunyai kekangan yanga jelas.

7. Pengenalan: Konsep Insan Dalam Perspektif Falsafah

7.1. Konsep insan boleh diperbincangkan dalam tiga aspek utama iaitu asal usul insan,sifat insan dan insan sejahtera.Menurut sejarah Falsafah khususnya Falsafah Greek silam dan juga Falsafah ketimuran menggunakan pemikiran Falsafah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup

7.1.1. Asal Usul Insan

7.1.1.1. Aspek pertama dalam memahami konsep insan dengan cara mengetahui asal usul insan dari pelbagai perspektif seperti perspektif Falsafah barat dan Falsafah timur,perspektif Falsafah tamadun dan aliran fahaman,menurut perspektif falsafah pendidikan kebangsaan (JERI) dan akhir sekali perspektif sifat insan

7.1.2. Konsep insan dalam perspektif falsafah

7.1.2.1. “The unexamined life is not worth living” Sebuah kata hikman dari tokoh falsafah barat iaitu Socrates. Memahami konsep insan dapat membantu kita mencari kesempurnaan dalam kehidupan yang lebih bermakna berpandukan kepada konsep insan seperti yang telah difikirkan oleh ahli ahli falsafah.