PANDANGAN TOKOH –TOKOH BARAT TENTANG MASYARAKAT DALAM KARYA MASING-MASING.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PANDANGAN TOKOH –TOKOH BARAT TENTANG MASYARAKAT DALAM KARYA MASING-MASING. by Mind Map: PANDANGAN TOKOH  –TOKOH BARAT TENTANG  MASYARAKAT DALAM  KARYA MASING-MASING.

1. R.O.WINSTEDT

1.1. Beliau berpandangan bahawatidak perlu pendidikan untuk golongan petani Melayu kerana ia tidak harus melampaui darjat hidup mereka yang rendah itu.

2. R.J.WILKINSON

2.1. menganggap masyarakat melayu sebagai satu masyarakat yang sangat mundur danjauh ketinggalan daripada masyarakat-masyarakat lain terutama sekali BangsaEropah

3. J.M. GULLICK

3.1. menganggap bahawa wujudan masyarakat Melayu berbilang suku adalah kesan penjajahan kolonial ke atas Tanah Melayu.