Quy trình B2B

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quy trình B2B by Mind Map: Quy trình B2B

1. Giới thiệu

1.1. Dịch vụ FriendShip

1.1.1. Giao-nhận hàng nội khu các chung cư cao cấp

1.1.1.1. Hiện tại là Hyundai Hillstate

1.1.2. Quảng cáo mặt hàng của đối tác đến với 10000 khách hàng

1.1.3. Quy trình lấy hàng

1.1.3.1. Nhận hàng từ cửa hàng

1.1.3.2. Nhập kho - xử lý đơn (30')

1.1.3.3. Giao tới KH

1.1.3.4. Thời gian hoạt động

1.1.3.4.1. 6:00 - 24:00

1.1.4. Thanh toán

1.1.4.1. Chiết khấu

1.1.4.1.1. >10%

1.1.4.1.2. >15%

1.1.4.2. Hình thức thanh toán

1.1.4.2.1. Chuyển khoản

1.1.4.2.2. Tùy vào chính sách của đối tác

1.1.4.2.3. 1 tuần/lần

2. Quy trình giao-nhận

3. Step by step

3.1. Làm quen

3.1.1. Tìm hiểu

3.1.2. Hỏi trực tiếp

3.1.2.1. Chuẩn bị bộ câu hỏi

3.2. Đàm phán

3.2.1. Gợi mở đối tác

3.2.1.1. để đối tác offer trước

3.2.2. Standard offer

3.3. Xây templates