İlkokulla İlgili Bildiğin İki Şeyi Söyler misin?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İlkokulla İlgili Bildiğin İki Şeyi Söyler misin? by Mind Map: İlkokulla İlgili Bildiğin İki Şeyi Söyler misin?

1. İlkokulda da matematik ve okuma yazmaya hazırlık dersleri olacak.

2. Bahçesi var.

3. Kolay ve zor bilgiler öğretecekler.

4. Bahçesinde salıncak var.

5. Öğretmenimiz değişecek.

6. Kitap bakabileceğiz.

7. Orda da dersler olacak

8. Matematik dersi yaptırıyorlar.

9. Daha fazla Öğretmen olacak

10. Deney sınıfı olacak, deneyler yapılacak.

11. Akıllı tahta ve tebeşir tahtası vardır.

12. İlkokula gitmek için çok erken kalkmamız gerekecek.

13. İlkokulda sınav olmaz.

14. Yeni arkadaşlarım olacak.Belki bahçeleri daha büyüktür.

15. Her gün bir kişi önde olur.Bir kişi arkada olur. Okulda her zaman başka bir konuyla ilgili ders yapılır.

16. İlkokulda okuma yazma öğrenicez. Evden daha erken çıkmamız gerek.Orada teneffüse çıkacağız.