VREDNOVANJE RADA STUDENATA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VREDNOVANJE RADA STUDENATA by Mind Map: VREDNOVANJE RADA STUDENATA

1. PRISTUTNOST NA NASTAVI

1.1. Više od tri izostanka (neopravdano) - MINUS 5 BODOVA

1.2. Dva/Tri izostanka - 5 BODOVA

1.3. Jedan izostanak - 10 BODOVA

1.4. Bez izostanka - 15 BODOVA

2. DOMAĆI ZADACI

2.1. 1. JOOMLA stranica

2.2. 2. Nicepage

2.3. 3. Backup

2.4. 4. Recenzija znanstvenog članka (word/pdf + mentalna mapa)

2.5. 5.Online učitelj - osvrt na članak

2.6. 6. Online učitelj - mentalna mapa

2.7. 7. Instrukcijski dizajn - petofazni model

2.8. 8. Model instrukcijskog dizajna - mentalna mapa

2.9. 9. Obrazac vrednovanja studenata

3. PAŽNJU TREBA OBRATITI NA:

3.1. Urednost domaćih zadataka

3.2. Izvršavanje obaveza na vrijeme

3.3. Suradnja s kolegama

4. BODOVNA SKALA ZA OCJENJIVANJE

4.1. 50-60 - Dovoljan (2)

4.2. 61-70 Dobar (3)

4.3. 71-80 Vrlo dobar (4)

4.4. 81-100 Odličan (5)