การงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงาน by Mind Map: การงาน

1. การทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน

1.1. อุปกรณ์

1.1.1. ไม้กวาดดอกหญ้า

1.1.2. ไม้กวาดทางมะพร้าว

1.1.3. ไม้กวาดไม้ไผ่

1.1.4. ฯลฯ

1.2. หลักการ

1.2.1. กวาดจากที่สูงลงมาที่ต่ำ

1.2.2. ต้องกวาดไปด้านหน้าเสมอ

1.2.3. การถูต้องถูถอยหลัง

2. ครอบครัว

2.1. ความหมาย

2.1.1. สถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คน อาศัยอยู่ร่วมครัวเรือนเดียวกัน

2.2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.2.1. แจ้งเกิด

2.2.1.1. ภายใน 15 วัน

2.2.1.2. ไม่แจ้งเสียค่าปรับ 1000 บาท

2.2.2. การแจ้งตาย

2.2.2.1. ภายใน 24 ชม.

2.2.3. การย้ายที่อยู่

2.2.3.1. ภายใน 15 วัน

2.2.4. ทำบัตรปชช

2.2.4.1. อายุครบ 15 ปี

2.2.4.2. ใช้งานได้ 6 ปี

2.2.4.3. อายุ 65 ปีขึ้นไปไม่ต้องทำ

2.2.5. การจดทะเบียนสมรส

2.2.5.1. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี

2.2.5.2. ไม่เป็นพี่น้องกัน

2.2.5.3. ไม่เป็นญาตกัน

2.2.6. การรับรองบุตร

3. การจัดตกแต่งบ้าน

3.1. หลักการ

3.1.1. สะดวกสบาย

3.1.2. ถูกสุขลักษณะ

3.1.3. ปลอดภัย

3.1.4. สวยงาม

3.1.5. ประหยัด&อนุรักษ์ธรรมชาติ

3.1.6. สนองความ้องการสมาชิกในครอบครัว

4. ดัดแปลงเติมแต่งเสื้อผ้า

5. การทำความสะอาดเสื้อผ้า