สงครามโลกครั้งที่1 (คศ.1914)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สงครามโลกครั้งที่1 (คศ.1914) by Mind Map: สงครามโลกครั้งที่1 (คศ.1914)

1. 1 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศคู่สงครามทั้ง 2 ฝ่าย

2. 2. ประเทศผู้แพ้สงครามถูกบังคับให้ทำสนธิสัญญา ได้แก่

2.1. สนธิสัญญาแวร์ซายส์ ทำกับประเทศเยอรมัน

2.2. สนธิสัญญาตรีอานอง ทำกับประเทศฮังการี

2.3. สนธิสัญญาเนยยี ทำกับประเทศบัลแกเรีย

2.4. สนธิสัญญาแซงต์แยร์แมง ทำกับประเทศออสเตรีย

2.5. สนธิสัญญาแซฟส์ ทำกับประเทศตุรกี

3. 3.มีคำแถลงการณ์ 14 ประการของประธานาธิบดีวูดโรล์ วิลสัน นำไปสู่การตั้งองค์การสันนิบาตชาติ (อเมริกาไม่เข้าร่วม/และไม่มีกำลังทหาร)

4. 4 ตุลาคม ค.ศ. 1918 เยอรมนีได้ส่งคำร้องขอยุติสงครามไปยัง วูดโรว์ วิลสัน ประธานาธิบดีของสหรัฐในขณะนั้น วูดโรว์ วิลสัน ได้ยื่นเงื่อนไขในการยุติสงคราม

5. 14 ข้อ โดยไม่ได้ปรึกษากับฝ่ายพันธมิตร

5.1. 1. ห้ามทำสนธิสัญญาลับระหว่างประเทศ

5.2. 2. เสรีภาพทางท้องทะเลแม้ในยามสงคราม

5.3. 3. การค้าเสรีระหว่างประเทศ

5.4. 4. การลดอาวุธ

5.5. 5. แก้ไขการอ้างสิทธิอาณานิคม

5.6. 6. เยอรมนีต้องถอนตัวออกจากดินแดนของรัสเซีย

5.7. 7. อิสรภาพของเบลเยี่ยม

5.8. 8. ต้องคืนแคว้นอัลซัค – ลอร์เรนให้ฝรั่งเศส

5.9. 9. ต้องปรับพรมแดนของอิตาลี

5.10. 10. ให้โอกาสปกครองตนเอง แก่จักรวรรดิออสเตรีย – ฮังการี

5.11. 12. ประชากรที่ไม่ใช่ชาวเติร์กในจักรวรรดิตุรกีต้องเป็นอิสระ

6. 4.เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก เนื่องจากทุกประเทศทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงคราม

7. 5. ทำให้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของยุโรป ได้ล้มสลายลง เช่น จักรวรรดิรัสเซีย จักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และจักรวรรดิออตโตมันต้องล่มสลายลง

8. 6.เกิดประเทศใหม่ในยุโรป เช่น เชคโกสโลวาเกียและยูโกสลาเวียแยกออกจากรัสเซีย ออสเตรีย ฮังการี ถูกแยกออกจากกัน โปแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย แยกเป็นประเทศใหม่

9. นตท.กษิดิ์เดช เฉลิมลอย ตอน21 เลขที่ 1