Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VALOVI by Mind Map: VALOVI

1. MEHANIČKI

1.1. TRANSVERZALNI

1.1.1. čestice titraju okomito na smjer širenja vala

1.1.2. VALNA DULJINA

1.1.2.1. udaljenost između dva brijega ili dva dola

1.1.3. AMPLITUDA VALA

1.1.3.1. udaljenost brijega ili dola od ravnoteznog polozaja

1.1.4. elongacija, brijeg, dol

1.2. LONGITUDINALNI

1.2.1. VALNA DULJINA

1.2.1.1. udaljenost između dva zagušenja

1.2.2. čestice titraju u smjeru širenja vala

1.2.2.1. zagušenje i razrjeđenje

2. ELEKTROMAGNETSKI

2.1. RADIOVALOVI, TELEVIZIJSKI VALOVI

2.2. LV - LONG WAVES, MW - MEDIUM WAVES, UKV- ULTRAKRATKI VALOVI

2.3. MIKROVALOVI

2.4. SVJETLOSNI VALOVI

2.5. IC- INFRACRVENI VALOVI, UV - ULTRALJUBIČASTI VALOVI

2.6. RENDGENSKO ZRAČENJE - X ZRAKE

2.7. RADIOAKTIVNO ZRAČENJE

3. Titranje koje se rasprostire prostorom i time se prenosi energija s jednog mjesta na drugo.

4. BRZINA VALA

4.1. v = s / t

4.2. frekvencija vala = frekvencija titranja i izvora, ovisi o sredstvu

4.3. valna duljina - ovisi o izvoru i sredstvu

4.4. brzina širenja vala - ovisi o sredstvu