Hình tượng Bê-li-cốp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hình tượng Bê-li-cốp by Mind Map: Hình tượng Bê-li-cốp

1. ~~> Xã hội Nga hoàng chuyên chế , áp chế con người , sống trong một cuộc sống chất hẹp , giam giữ con người

2. Bề ngoài

2.1. Mặt : rầu rĩ Trang phục : đi giày cao su , mặc áo bành tô , cổ cốt bông ... Đồ dùng : con dao , đồng hồ , ô ... đựng trong bao

2.1.1. ~~> Kì dị

3. Thói quen sinh hoạt

3.1. Nhà đóng cửa Đi ngủ : kín mít , chùm chăn Sang nhà đồng nghiệp : ngồi im quan sát không nói một lời

3.1.1. ~~> Khác người , thu mình lại

4. Tư tưởng

4.1. Giấu kín mọi suy nghĩ Chỉ có chỉ thị thông tư mới rõ ràng Luôn sợ hãi mọi thứ Cô độc

4.1.1. ~~> Lập dị , khác người , muốn sống thu vào "bao"

5. Bản chất : Hèn nhát , bạc nhược , tầm thường , không dám sống và không dám là mình