Causes de La II Guerra Mundial

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Causes de La II Guerra Mundial by Mind Map: Causes de La II Guerra Mundial

1. tractat de Versalles (1919)

1.1. Culpabilització a Alemanya

1.1.1. Alemanys pateixen sentiment d'humiliació

1.1.1.1. Aparició del Partit Nacional Alemany liderat per Hitler

1.1.2. escalada militar alemanya

1.1.2.1. reincorporació del Sarre 1935 a Alemanya

1.1.2.1.1. restabliment delservei miliar obligatori

1.1.2.2. remilitarització de la Renània al 1936 que infrinngia els acords del tractat de Versalles

1.1.2.2.1. Victòria diplomàtica de Adolf Hitler

1.1.2.3. Guerra civil espanyola(1936-1936)

1.1.2.3.1. Franco dona suport a Hitler

1.1.2.4. Ocupació del territori austríac al 1938

1.1.2.4.1. Intervenció militar

1.1.2.5. Ocupació territori dels Sudets al 1938

1.1.2.5.1. Convocació Conferència de Munic

1.2. Itàlia queda tocada per el repartiment de territoris

1.2.1. Aparició del Partit Nacional Italià liderat per Mussolini

1.2.1.1. Instauració dictadura de caràcter feixiste

1.3. Estats Units país de consum

1.3.1. Hiperinflació acabada en crisi econòmica(Crack del 29)

1.3.1.1. EUA reclama els prèstecs europeus

1.3.1.1.1. Economia Europea enfonsada

2. Alemanya, Japó i Itàlia s'alien (Pacte Tripartit)

2.1. expansionisme

2.1.1. Alemanya entra a Àustria (Anchluss)

2.1.2. Italià ocupació Albania

3. Gran Bretanya i França

3.1. Alemanya envaeix Polònia

3.1.1. Gran Bretanya i França declaren la guerra a Alemanya