OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE by Mind Map: OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE

1. REDOVITOST DOLAZAKA NA PREDAVANJA (10%)

1.1. bez izostanaka - 20 bodova

1.2. do 3 izostanka - 10 bodova

1.3. preko 3 izostanka - 0 bodova

2. ZADAĆE

2.1. 1. Joomla - izrada stranice, backup stranice

2.2. 2. Analiza znanstvenog članka

2.3. 3. Online učitelj

2.4. 4. Instrukcijski dizajn po izboru

2.5. 5. 5-fazni model

3. IZRADA DO ZADANOG ROKA (ZADAĆE) - 20%

4. KVALITETA IZRADE ZADAĆE - 20%

5. KVALITETA SVEUKUPNOG RADA - 30%

5.1. prezentacija rada

5.2. obrana rada

6. BODOVNA SKALA ZA OCJENU

6.1. dovoljan (2) - 55-60%

6.2. dobar (3) - 61-75%

6.3. vrlo dobar (4) - 76-89%

6.4. odličan (5) - 90-100%