Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A HISTORIOGRAFÍA by Mind Map: A HISTORIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción

1.1.1. Naceu en Roma

1.1.2. Narración de sucesos históricos

1.1.3. Fermosura da linguaxe

1.1.4. Historia

1.1.4.1. Coñecemento

1.1.4.1.1. Descubrimento e investigación

1.1.5. Grecia S.V a.C.

1.1.5.1. Historia

1.1.5.1.1. Feitos do pasado

1.1.6. Heródoto e Tucídides

1.1.6.1. Primeiros historiadores

1.1.7. Polibio

1.1.7.1. Introducíu a literatura historiográfica

1.1.8. Gregos

1.1.8.1. "Porqué"

1.1.9. Romanos

1.1.9.1. “Para qué"

1.2. Características

1.2.1. Alto grao de patriotismo

1.2.2. Compromiso político

1.2.3. Carácter moralizante

1.2.3.1. Mores maiorum

1.2.4. Compoñente retórico

1.2.4.1. Opus maxime oratorium

1.2.5. Evolución

1.2.5.1. Fin S.III a.C.

1.2.5.1.1. Sentimento nacionalista

1.2.5.2. Contacto ca literatura grega

1.3. Precedentes

1.3.1. Documentos públicos

1.3.1.1. Foedera regum

1.3.1.1.1. Tratados con reis de pobos veciños

1.3.1.1.2. Metade xurídicos metade relixiosos

1.3.1.1.3. Asinan co sacrificio aos deuses

1.3.1.1.4. Ritos e fórmulas consagradas

1.3.1.1.5. Tito Livio transmitiunos un entre romanos e albanos

1.3.1.2. Actas dos maxistrados

1.3.1.2.1. Desempeño das funcións dos maxistrados

1.3.1.2.2. Acta, commentarii ou libri

1.3.1.2.3. Gardábanse nos arquivos oficiais

1.3.1.2.4. Libri Pontificum ou Annales Maximi

1.3.1.2.5. Digna memoratu

1.3.1.2.6. Relixión e cultos públicos

1.3.1.2.7. Calendario anual

1.3.2. Documentos privados

1.3.2.1. Laudationes funebres

1.3.2.1.1. Discursos en loubanza do defunto

1.3.2.1.2. Funerais

1.3.2.2. Tituli imaginum

1.3.2.2.1. Inscrición debaixo de retratos ou máscaras do defunto

1.3.2.2.2. Nome, fazañas, maxistraturas...

2. ÉPOCA ARCAICA

2.1. Os comezos: os primeiros analistas (III-II a.C.)

2.1.1. Analistas

2.1.1.1. As súas obras titúlanse Annales

2.1.2. Os primeiros analistas (Fabio Pictor, L.Cincio Alimento…) escriben en grego.

2.2. Catón (M. P. Cato, 234- 149 a . C.)

2.2.1. O primeiro en empregar o latín (nas Origines).

2.2.2. Para Catón, o protagonista da historia romana é o pobo, non os imperatores.

2.2.3. Origines

2.2.3.1. 7 libros dos que se conservan fragmentos

2.3. Analistas posteriores a Catón (II-I a.C.)

2.3.1. Os analistas posteriores a Catón escriben en latín

2.3.1.1. Casio Hemina, Mucio Escévola, Valerio Antias, Claudio Cuadrigario…

2.3.1.2. Basan os seus relatos en obras de autores precedentes (gregos e etruscos).

2.3.2. Fontes

2.3.2.1. Autores precedentes

2.3.2.1.1. 1ª fonte

2.3.2.1.2. Historiografía etrusca

2.3.2.1.3. Analistas baseáronse en ambos

2.3.2.2. Documentos

2.3.2.2.1. Públicos

2.3.2.2.2. Privados

2.3.2.3. Metodoloxía

2.3.2.3.1. Analistas arbitrio historia de Roma

2.3.2.3.2. Falsificaron documentos, inventaron etimoloxías, esaxeraban o papel de Roma...

2.3.2.3.3. Inventaban e deformaban para gusto patriótico

2.3.2.4. Finalidade

2.3.2.4.1. Engrandecemento Roma esixe relatos mais xugosos e brillantes

2.3.2.4.2. Só interesa historia de Roma

2.3.2.4.3. Historia é unha escola de civismo e un instrumento de goberno

3. ÉPOCA CLÁSICA

3.1. Caius lulius Caesar

3.1.1. Vida

3.1.1.1. 100-44 a.C

3.1.1.2. Familia Iulia

3.1.1.3. Carreira política

3.1.1.4. Maxistraturas

3.1.1.4.1. Cónsul, 59 a.C

3.1.1.4.2. Pretor, 58 a.C

3.1.1.5. 1º triunvirato da República

3.1.1.6. Pompeio - Guerra Civil

3.1.1.7. Dictador, 45 a.C

3.1.1.8. Asasinado, 44 a.C

3.1.2. Obra

3.1.2.1. Non historiador

3.1.2.2. Xustificación e defensa dos actos

3.1.2.3. Obra historiográfica

3.1.2.3.1. Comentarii

3.1.2.4. Peripecias na campaña das Galias

3.1.2.4.1. De bello Gallico

3.1.2.5. Sucesos da Guerra Civil

3.1.2.5.1. De bello Civili

3.1.2.6. Informes dos soldados

3.1.2.7. Costumes dos pobos

3.1.2.8. Descrición de lugares

3.2. Caius Sallustius Crispus (86- 35 a . C.)

3.2.1. Vida

3.2.1.1. Familia plebea

3.2.1.2. Amiterno (Sabinia)

3.2.1.3. Política

3.2.1.3.1. Oposición aos optimates

3.2.1.4. Apoio a Xulio César

3.2.1.4.1. Nomeado gobernador de Numidia

3.2.1.5. Morte de César

3.2.1.5.1. Inmensa fortuna

3.2.1.6. Retiro da vida pública

3.2.1.7. Crise do final da República

3.2.1.8. Cronista dos feitos vividos

3.2.2. Obra

3.2.2.1. Conxura de Catilina (Bellum Catilinae ou CatiIina)

3.2.2.1.1. Conxura contra o goberno de Catilina

3.2.2.2. Iugurtha (Bellum lugurthinum)

3.2.2.2.1. Guerra de Numidia (anos 115- 111 a . C.)

3.2.2.3. Historias (Historiae)

3.2.2.3.1. Consérvanse fragmentos

3.2.2.4. Modelo

3.2.2.4.1. Tucídides

3.2.2.5. Intento de explicar os acontecementos

3.2.2.6. Relatos lexibles e dramáticos.

3.2.2.7. Dominio dos recursos da retórica greco-latin

3.2.2.7.1. Tendecias políticas que non disimula

3.2.3. Lingua e estilo

3.2.3.1. Estilo

3.2.3.1.1. Arcaizante

3.2.3.1.2. Ton enérxico

3.2.3.1.3. Frases breves

3.2.3.1.4. Estilo moi persoal

3.3. Cornelius Nepos (C. Cornelio Nepote, 100-25 a. C.)

3.3.1. C. Cornelio Nepote, 100-25 a. C.

3.3.2. Época final da República

3.3.2.1. Introdución da historiografía biográfica

3.3.2.1.1. Suetonio

3.3.3. De viris illustribus

3.3.3.1. Biografía de diversos personaxes

3.3.4. De excellentibus ducibus

3.3.4.1. Vida de grandes xenerais estranxeiros

3.3.5. Vida de Catón o Vello

3.3.6. Vida de Ático

3.3.7. Biografías

3.3.7.1. Coleccións de anécdotas triviais

3.3.7.2. Verosímiles

3.3.7.3. Noticias curiosas sobre fontes e institucións.

4. ÉPOCA POSTCLÁSICA

4.1. C. Suetonius Tranquillus (C. Suetonio Tranquilo, 70-140 d. C.)

4.1.1. Introdución

4.1.1.1. Comezos da súa vida

4.1.1.1.1. Realizou estudos en Roma baixo a protección de Plinio o Mozo

4.1.1.1.2. Traballou como arquiveiro de Adriano

4.1.2. Obra

4.1.2.1. De viris illustribus

4.1.2.2. De duodecim Caesarum vita

4.1.2.3. Estilo

4.1.2.3.1. Non brilla pola súa calidade literaria

4.1.2.3.2. Os detalles resultan irrelevantes e anecdóticos

4.2. P. Cornelius Tacitus (P. Cornelio Tácito, 55-120 d. C.)

4.2.1. Introdución

4.2.1.1. Orixinario da Galia

4.2.1.2. Foi discípulo de Quintiliano e amigo de Plinio o Mozo

4.2.1.3. Foi funcionario, orador e desempeñou diversas maxitraturas

4.2.2. Obra

4.2.2.1. De vita et moribus Iulii Agricolae

4.2.2.2. Historiae

4.2.2.2.1. Nerón, Galba, Otón, Vitelio e comezo do mandato de Vespasiano

4.2.2.3. Annales

4.2.2.3.1. Augusto e Nerón

4.2.3. Características

4.2.3.1. Análise histórica

4.2.3.1.1. Patetismo

4.2.3.2. É un pensador máis profundo que Salustio; oponse ao Imperio, pero o presenta como inevitable.

4.2.3.3. Estilo de Salustio (brevidade, concisión e solemnidade)

4.3. TITO LIVIO

4.3.1. A súa vida (59 a. C.-17 d. C.)

4.3.1.1. Padua (Pataviam)

4.3.1.2. Roma (30 a.C.)

4.3.1.2.1. Escribir historia de Roma

4.3.1.3. Non vida política

4.3.1.3.1. Nenez

4.3.1.3.2. Adolescencia

4.3.1.3.3. Madurez

4.3.1.3.4. Historiador (50 anos)

4.3.2. A súa obra

4.3.2.1. Composición

4.3.2.1.1. Historia Romana

4.3.2.2. Métodos e Fontes

4.3.2.2.1. Historia como xénero literario

4.3.2.2.2. FONTES

4.3.2.3. As súas fins

4.3.2.3.1. Tito Livio

4.3.2.3.2. Cadro de costumes

4.3.2.3.3. Servir, axudar, presentar a imaxe da República

4.3.2.3.4. Motivos íntimos e virtudes da súa obra

4.3.2.4. O seu estilo

4.3.2.4.1. Concepción ciceroniana da historia

4.3.2.4.2. Actea ubertas

4.3.2.4.3. Gran cantidade de discursos

4.3.2.4.4. Personaxes

4.3.2.4.5. Poeta da historia

4.3.2.5. Influencias

4.3.2.5.1. Grandes poetas augústeos

5. ÉPOCA DECADENTE

5.1. Floro: (século II d.C.)

5.1.1. Dous libros

5.1.1.1. Condensación obra Tito Livio

5.2. Eutropio: (século IV d.C.)

5.2.1. Vida

5.2.1.1. Data de nacemento e morte ¿? 320 a.C -390 d.C

5.2.1.2. Distintos cargos escalando no cursus honorum

5.2.1.3. Dende secretario, epistularis, ata cónsul (ano 387 con Valentiniano II)

5.2.1.4. Época difícil e cambiante

5.2.1.4.1. Moitos emperadores (Constancio II, Xuliano, Xoviano, Valente e Valentiniano II.)

5.2.2. A súa obra

5.2.2.1. Xénero historiográfico do epítome ou breviarum

5.2.2.2. “Compilador” ou “autor de resumes”

5.2.2.3. Gran éxito en Roma

5.2.2.3.1. Demandado polo público

5.2.2.4. Obras breves e fáciles de publicar

5.2.2.4.1. Manuais escolares

5.2.2.5. Relacións entre varios xéneros literarios

5.2.2.6. Obra de Eutropio

5.2.2.6.1. Principal breviarium, secundario biografía

5.2.3. As fontes

5.2.3.1. Obra de Tito Livio

5.2.3.1.1. Época arcaica e republicana

5.2.3.1.2. Época imperial ¿?

5.2.4. Lingua e estilo

5.2.4.1. Latín

5.2.4.1.1. Claro e sinxelo para lectores de resumos.

5.2.4.2. Narración

5.2.4.2.1. Parataxis, coordinación, xustaposición de participios, enumeracións simples e formas impersoais.

5.2.4.3. Léxico

5.2.4.3.1. Sinxelo, tecnicismos (scrinium), latín clásico (difire en -tor, -sor).

5.2.4.4. Proceso do latín literario

5.2.4.4.1. Linguas romances

5.2.4.4.2. Brevitas

5.2.5. Influencia

5.2.5.1. Resumo e simplicidade = éxito

5.2.5.2. Gran difusión

5.2.5.2.1. Historia de Roma na Idade Media

5.2.5.3. Traducións gregas en vida = gran importancia.

5.2.5.4. Popularidade do autor ata a actualidade

5.3. Amiano Marcelino (s. IV d.C.)

5.3.1. Nado en Antioquía.

5.3.2. “Un soldado e un grego”.

5.3.3. Rerum Gestarum Libri XXXI, continuación da obra de Tácito.

5.3.3.1. Morte do emperador Nerva (96 d.C.) - Morte do emperador Valente (378 d.C.).

5.3.4. Uso habitual do grego, pero uso do latín na súa obra = difusión e fama.

5.3.5. Idade Medi

5.3.5.1. Inadvertida

5.3.6. Actualmente

5.3.6.1. Realidade social e política dos últimos anos do Imperio, decadencia

5.4. Historia Augusta (finais do s. IV d.C.)

5.4.1. Colección de biografías

5.4.1.1. Dende Adriano (117).

5.4.1.2. Ata Numeriano (284).

5.4.2. Composta por 6 autores diferentes durante os reinados de Diocleciano e Constantino

5.4.3. Cómodo Antonino

5.4.3.1. Infancia

5.4.3.1.1. Cruel e pervertido

5.4.3.1.2. Historia do escravo e o baño tibio

5.4.3.2. Título de César

5.4.3.3. Nomeado cónsul tras ir á guerra a Exipto e Siria

5.4.3.4. Expulsión dos antigos servidores do seu pai.

5.4.3.5. Abandono da guerra que seu pai comezara e regreso a Roma.

5.4.3.6. Vida chea de luxuria e praceres

5.4.3.7. Odio de membros do senado

5.4.3.7.1. Empeoramento do carácter

5.4.3.8. Envío de membros cómplices dos seus vicios a gobernar a outras provincias.