Основні напрями виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основні напрями виховання by Mind Map: Основні напрями виховання

1. Громадянське виховання

1.1. Системність

1.2. Культуровідповідність

1.3. Комплексність

1.4. Орієнтованість

1.5. Гуманність

1.6. Інтеркультурність

1.7. Наступність і безперервність

2. Розумове виховання

2.1. Навчальні вміння

2.2. Науковий світогляд

2.3. Культура розумової праці

3. Статеве виховання

3.1. Психологія сімейного життя

3.2. Підліткова сексуальність

3.3. Формування моральності взаємовідносин між статями

4. Правове виховання

4.1. Повага до держави

4.2. Правова поведінка

4.3. Закони держави

4.4. Юридична обізнаність

5. Трудове виховання

5.1. Трудове виховання в старшій школі

5.2. Трудове виховання в середній школі

5.3. Трудове виховання в початковій школі

5.4. Трудове виховання у дошкільний період

5.5. Трудова свідомість особистості

5.6. Досвід трудової діяльності

5.7. Активна трудова позиція

6. Моральне виховання

6.1. Моральний ідеал

6.2. Мораль

6.3. Етика

6.4. Моральний кодекс

6.5. Моральні якості

6.6. Моральна норма

6.7. Менталітет

6.8. Моральні переконання

6.9. Моральні почуття

7. Естетичне виховання

7.1. Естетичні судження

7.2. Естетичний ідеал

7.3. Естетичні сприйняття

8. Екологічне виховання

8.1. Екологічна культура

8.2. Екологічний світогляд

8.3. Екологічні знання

9. Фізичне виховання

9.1. Теоретичні відомості

9.2. Спортивні ігри

9.3. Заняття з легкої атлетики

9.4. Заняття гімнастикою