Subjunksjoner

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Subjunksjoner by Mind Map: Subjunksjoner

1. ... i adverbiale ledsettninger

1.1. Betingelse

1.1.1. hvis

1.1.1.1. Hvis det blåser opp, kommer vi hjem.

1.1.2. dersom

1.1.3. om

1.1.4. med mindre

1.1.5. i fall

1.1.6. bare

1.1.7. uten at

1.1.7.1. Jeg vil ikke dra uten at du også kommer.

1.1.8. på den betingelse at

1.1.9. på betingelse av at

1.1.9.1. Jeg drar på betingelse av at du også kommer.

1.1.10. under forutsetning av at

1.2. Følge

1.2.1. så... at

1.2.1.1. Det var så kaldt at de dro hjem.

1.2.2. slik at

1.2.2.1. Det blåste opp til snøstorm, slik at de måtte søke ly.

1.2.3. så

1.2.3.1. Hun lo så hun ristet.

1.2.4. sånn at

1.2.5. med den følge at

1.2.6. med det resultat at

1.3. Hensikt

1.3.1. for at

1.3.1.1. De søkte ly for at de ikke skulle gå seg vill i stormen.

1.3.2. slik at

1.3.3. så

1.3.3.1. De holdt seg inne så de ikke skulle fryse.

1.3.4. med det for øye at

1.4. Motsetning

1.4.1. selv om

1.4.1.1. Selv om det var kaldt, dro de videre.

1.4.2. til tross for at

1.4.2.1. De gikk ut til tross for at det blåste opp.

1.4.3. skjønt

1.4.4. enda

1.4.5. mens

1.4.5.1. De planla alt, mens han måtte betale.

1.5. Sammenlikning

1.5.1. som

1.5.2. slik som

1.5.3. som om

1.5.3.1. De snakket som om de eide stedet.

1.5.4. enn

1.5.4.1. Uværet kom mye fortere enn det pleier å gjøre.

1.5.5. jo .. dess

1.5.5.1. Jo mer du forklarer, dess mindre skjønner vi.

1.5.6. jo ... desto

1.5.7. dess ... dess

1.5.7.1. Dess forstere de kommer, dess bedre er det.

1.5.8. jo ... jo

1.5.9. like ... som

1.5.9.1. Det blåste like mye som det gjorde i fjor.

1.5.10. så ... som

1.6. Tid

1.6.1. da

1.6.1.1. Da det begynte å blåse, gikk vi hjem.

1.6.2. når

1.6.2.1. Vi spiser når de kommer.

1.6.3. mens

1.6.3.1. De planla alt mens han sov.

1.6.4. idet

1.6.5. etter at

1.6.6. siden

1.6.6.1. Det har vært kaldt siden vi kom.

1.6.7. før

1.6.7.1. De kom før det ble mørkt.

1.6.8. til

1.6.9. innen

1.6.10. så lenge

1.6.10.1. Vi holder oss hjemme så lenge det blåser sånn

1.6.11. hver gang

1.6.11.1. Hver gang vi drar på fjellet, blir det uvær.

1.6.12. etter hvert som

1.6.13. inntil

1.6.14. straks

1.6.14.1. Dere må komme straks dere er ferdige.

1.7. Årsak

1.7.1. fordi

1.7.1.1. De gikk ikke ut fordi det blåste opp til snøstorm.

1.7.2. siden

1.7.2.1. Siden det var så kaldt, dro vi hjem.

1.7.3. ettersom

1.7.4. når

1.7.4.1. Når de kommer så sent, får de ta følgende.

1.7.5. da

1.7.6. i og med at

1.7.6.1. I og med at vi var forsinket, fikk vi ikke sett begynnelsen på filmen.

1.7.7. på grunn av at

1.7.8. tatt i betraktning at

1.7.9. på bakgrunn av at

2. ... i nominale leddsetninger

2.1. om

2.1.1. Hun visste ikke om han var reist.

2.2. at

2.2.1. Hun visste ikke at han var reist.

2.3. SPØRREORD

2.3.1. hva

2.3.1.1. Hun visste ikke hva han har gjort på reise.

2.3.2. hvordan

2.3.2.1. Hun visste ikke hvordan hans reise var.

2.3.3. hvorfor

2.3.3.1. Hun visste ikke hvorfor han var reist.

2.3.4. når

2.3.4.1. Hun visste ikke når han var reist.

2.3.5. hvor

2.3.5.1. Hun visste ikke hvor han var reist.

2.3.6. hvilket/hvilken/hvilke

2.3.6.1. Hun visste ikke hvilken reise han valgt til slutt.

3. ... i adjektiviske setninger

3.1. som

3.1.1. De har kjøpt et hus som er hundre år gammelt.

3.1.2. Jeg likte boka som du ga meg.