Các quy luật trong truyền thông mạng xã hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các quy luật trong truyền thông mạng xã hội by Mind Map: Các quy luật trong truyền thông mạng xã hội

1. Tiếp thị bằng cách gián đoạn sự tập trung của khách hàng

1.1. Kết hợp bằng cách tiếp thị truyền thông

1.2. Gián đoạn sự tập trung của khách hàng và tạo chú ý cho quảng cáo.

1.3. Tập trung vào việc bán sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho nhóm khách hàng mục tiêu.

1.4. Tạo được giá trị và lợi ích cho khách hàng:

1.4.1. Giảm công sức, thời gian tìm kiếm

1.4.2. Tăng doanh thu và sự hài lòng của khách hàng

1.4.3. Giảm chi phí quảng cáo

2. 6 bài học cần biết

2.1. 1. Dùng những tài khoản riêng cho công việc và những việc cá nhân

2.2. 2. Đừng nên đăng tải những hình ảnh hay video có liên quan đến người khác nếu chưa có sự cho phép

2.3. 3. Đừng tham gia vào những cuộc tranh cải trên Internet vì đó là mục đích gây tranh cải của những ngươi tạo ra nó

2.4. 4. Dành thời gian để suy nghĩ trước khi bình luận hay phản hồi ( xem #3 )

2.5. 5. Không đăng bất kỳ nội nào khi đang say, mệt, tức giận, …v.v

2.6. 6. Đừng đăng tải bất cứ thông tin gì tại bất cứ đâu khi bạn không muốn sếp, khách hàng hiện tại và cả tương lai bắt gặp phải và đọc

3. Các chiến lược xâm nhập cơ bản

3.1. Chiến lược bị động

3.1.1. Tìm kiếm lăng nghe và phản hồi

3.1.1.1. Lắng nghe khách hàng đang nghĩ gì về thông tin qua các đoạn hội thoại, từ khóa

3.1.1.2. Tránh thúc dục khách hàng mua hàng một cách trực tiếp

3.1.1.3. Gửi lời cảm ơn một cách đơn giản

3.1.2. Tạo dựng và tương tác

3.1.2.1. Xây dựng hình ảnh và tên tuổi của thương hiệu thông qua KOL và bắt đầu tham gia vào các hội thoại với khách hàng

3.1.2.2. Là bước thứ 2 trong hiệp hội tiếp thị truyền thông mạng xã hội

3.1.2.3. Cần thực hiện chiến lược bị động thật kĩ càng để có được sự thấu hiểu khách hàng tốt nhất

3.2. Nguyên tắc để thành công

3.2.1. Theo Bob Gilbreath cần phải

3.2.1.1. Tạo được lợi ích cho cộng đồng, từ đó thu hút khách hàng mục tiêu

3.2.1.2. Hiểu và tương tác tốt với ít nhất 1 trong 3 lý do tại sao mọi người lại dùng mạng xã hội: Kết nối, nhận thông tin và giải trí

3.2.1.3. Đạt được ít nhất 1 yếu tố trong nguyên tăc PARC: sự tham gia tính toán, sự nhanh chóng và sự tin cậy

3.2.2. Các quy tắc đạo đức:

3.2.2.1. Trung thực

3.2.2.2. Trách nhiệm

3.2.2.2.1. Thừa nhận

3.2.2.2.2. Xin lỗi

3.2.2.2.3. Hành động

3.2.2.3. Bảo mật

3.2.2.4. Tôn trọng

4. Tiếp thị thông qua sự cho phép từ trước của khách hàng

4.1. Phụ thuộc vào sự chủ động của khách hàng

4.2. Cần khách hàng chấp nhận việc được cung cấp thông tin, quảng cáo,…

4.3. Là yếu tố quang trọng trong truyền thông mạng xã hội

4.4. Tạo ra sự hài lòng nhưng cũng có thể tạo ra sự khó chịu cho khách hàng