DEĞER KAT HAYATA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DEĞER KAT HAYATA by Mind Map: DEĞER KAT HAYATA

1. Vətənsevərlik

2. Sevgi

3. Sorumluluk

4. İşbirliği

5. Dostluq

6. Tutumlu olmak

7. Yaşamın güzellikleri

8. Saygı

9. Ahlaki değerler

10. empati kurmak

11. adaletli olmak

12. paylaşmak

13. hoşgörü

14. dürüstlük