Görsel Tasarım İlkeleri ve Çoklu Ortam Tasarımı

Görsel Tasarım İlkeleri ve Çoklu Ortam Tasarımı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Görsel Tasarım İlkeleri ve Çoklu Ortam Tasarımı by Mind Map: Görsel Tasarım İlkeleri ve Çoklu Ortam Tasarımı

1. 1. İnsanlar %83'lük bir oranla görme duyuları ile öğrenirler. Bu nedenle öğrenme sırasında görsel tasarım ilkeleri önemli bir yer tutar.

1.1. Görsel Tasarım Nedir? İnsanların bulunduğu çevreyi veya sıklıklar kullanılan nesneleri kendi gereksinimleri doğrultusunda dönemin estetik değerlerine göre düzenlemektir.

2. 2. Çoklu ortam tasarımında görsel tasarım ögeleri nelerdir?

2.1. 1. Nokta

2.2. 2. Çizgi

2.3. 3. Renk

2.4. 4. Doku

2.5. 5. Şekil

2.6. 6. Form

2.7. 7. Leke

3. 3. Görsel tasarım bütünlüğünü ve etkinliğini belirleyen tasarım ögeleri

3.1. 1. Kompozisyon

3.1.1. arka planın düzenlenmesine dikkat edilmeli

3.1.2. sayfa düzenine dikkat edilmeli

3.2. 2. Renk

3.2.1. tasarım sırasında renk teorisine dikkat edilmelidir

3.3. 3. Tipografik ögeler

3.3.1. yaygın olarak kıllanılan karakterler; helvetica, news gothic, baskerville.

3.4. 4. Görsel imajlar

3.4.1. resim

3.4.2. fotoğraf

3.4.3. grafik

3.5. 5. Doku

3.5.1. mat, saydam, pürüzlü, parlak

3.6. 6. Yönlendirmeler

3.6.1. butonlar

3.6.2. linkler

3.7. 7. Hareketli görüntüler

3.7.1. görsel efektler

3.7.2. canlandırmalar

3.7.3. gerçek görüntüler

3.8. 8. Sesler

3.8.1. anlatıcı sesler, efektler, müzikler, insan sesleri.

4. 4. Çoklu ortam tasarımlarında dikkate alınması gereken tasarım ilkeleri

4.1. 1. Yön

4.2. 2. Boşluk

4.3. 3. Denge

4.4. 4. Orantı

4.5. 5. Hiyerarşi

4.6. 6. Vurgulama

4.7. 7. Bütünlük