szövegértés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
szövegértés by Mind Map: szövegértés

1. szövegértő olvasás képessége

2. eszköztudás

2.1. iskolai tanulás sikeressége

2.2. hétköznapok

2.3. problémamegoldás

3. szövegfeldolgozás (szövegelemzés)

4. megértés modellje (5. ábra)

4.1. dekódolás=betűk és szavak felismerése

4.2. jelentés reprodukálása

4.3. kognitív felfogás

4.3.1. aktív gondolkodási tevékenység

4.4. meglévő tudásrendszer

4.4.1. előismeret

4.4.2. világtudás

4.5. szövegegységek megértése

4.5.1. szavak

4.5.2. mondatok

4.5.3. bekezdések

4.5.4. szöveg egésze

4.6. megértés fokozatai

4.6.1. szó szerinti megértés

4.6.1.1. tanítása

4.6.1.1.1. szövegben lévő információk megértése

4.6.1.1.2. tevékenységek

4.6.2. értelmező (interpretáló) megértés

4.6.2.1. sorok közötti olvasás

4.6.2.2. pragmatika

4.6.2.3. készségei

4.6.2.3.1. implikációk (bennfoglalások)

4.6.2.3.2. preszuppozíciók=előfeltevések

4.6.2.3.3. az író szándékának kiderítése

4.6.2.3.4. indirekt beszédaktusok megértése

4.6.2.3.5. deixis megértése

4.6.2.3.6. ellipszis (hiányzó) szavak kikövetkeztetése

4.6.2.3.7. költői nyelv megértése

4.6.3. bíráló (kritikai) olvasás

4.6.3.1. olvasott szöveg értékelése

4.6.3.2. vélemény, ítéletalkotás

4.6.3.3. saját tapasztalatok megosztása

4.6.3.4. érvelés

4.6.3.5. erkölcsi ítéletek megalkotása

4.6.3.5.1. szociális kompetenciák fejlesztése

4.6.4. alkotót (kreatív) olvasás

4.6.4.1. fantázia

4.6.4.2. képzelőerő

4.6.4.3. verbális kifejezőképesség fejlesztése

4.6.4.4. dramatizálás előkészítése

4.6.4.5. belső kép alkotása

4.6.4.6. jóslás, előremondás

4.6.4.7. történet befejezésének kitalálása

4.6.4.8. paralingvisztikai jelenségek

4.6.5. fokozatainak tanítása

4.7. szavak (szókapcsolatok) megértése

4.7.1. nagyobb szókincs=jobb teljesítmény

4.7.2. beszéd és beszédértés fejlettségétől függ

4.7.3. szociokultúrális fejlettségi szint befolyásolja

4.7.4. fejlesztés

4.7.4.1. szavak megértésének tanítása

4.7.4.1.1. módszerek

4.7.4.2. mondatok megértése

4.7.4.2.1. szövegkörnyezet

4.7.4.2.2. grammatikai nehézség

4.7.4.2.3. tanítói kérdések

4.7.4.2.4. mondatok átszerkesztése

4.7.4.2.5. tankönyvi illusztráció alapján

4.7.4.3. bekezdések megértése

4.7.4.3.1. mikroszerkezeti egységek=bekezdések

4.7.4.3.2. tételmondat=fő gondolat

4.7.4.3.3. támogató részletek

4.7.4.4. egész szöveg megértése

4.7.4.4.1. szövegfeldolgozás (szövegelemzés) során

4.8. kérdezés tanítása

4.8.1. 1. tanítás kérdéseinek előkészítése

4.8.2. 2. tanulók válaszainak irányítása

4.8.3. 3. tanulói kérdések