CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT by Mind Map: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

1. CẤU TẠO

1.1. Lõi (axit nucleic)

1.1.1. ADN hoặc ARN

1.1.2. mang thông tin di truyền

1.2. Vỏ capsit

1.2.1. capsome

1.2.2. Bảo vệ lõi axit nucleic

1.3. Vỏ ngoài ( một số virut)

1.3.1. Lipit kép, protein, glicoprotein

1.3.2. bảo vệ nucleocapsit và bám trên bề mặt vật chủ

2. HÌNH THÁI

2.1. Cấu trúc xoắn

2.2. Cấu trúc khối

2.3. Cấu trúc hỗn hợp