Робота практичного психолога з підлітками

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Робота практичного психолога з підлітками by Mind Map: Робота практичного психолога з підлітками

1. методики оцінки рівня психофізіологічного розвитку підлітка

1.1. апаратурні методи визначення властивостей нервової системи

1.2. опитувальник "анамнестичних схема показників властивостей нервової системи"

1.3. опитувальник Айзенка (варіант для підлітків)

1.4. опитувальник структури темпераменту В. М. Русалова (варіант для дітей і підлітків)

1.5. опитувальник ЧХТ (риси характеру і темпераменту)

1.6. теппинг - тест (визначення властивостей нервової системи по психомоторним показниками)

1.7. опитувальник структури темпераменту Я. Стреляу

1.8. опитувальник САН (самопочуття - активність - настрій)

2. Методики вивчення сприйняття

2.1. "Компаси" (сприйняття просторових ознак)

2.2. "Годинник" (сприйняття просторових ознак)

2.3. методика вивчення сприйняття часу

3. Методики вивчення уваги

3.1. "Корректурная проба"

3.2. червоно - чорні таблиці

3.3. методика Мюнстерберга

3.4. "Розстановка чисел"

3.5. "Відшукування чисел

3.6. "Відшукування чисел з переключенням"

4. Методики вивчення пам'яті

4.1. метод опосередкованого запам'ятовування (по Л. С. Виготському)

4.2. метод піктограм (по А. Р. Лурія)

4.3. "Запам'ятовування цифр"

4.4. "Запам'ятовування образів"

4.5. метод попарного відтворення

5. Методики вивчення мислення

5.1. методика Векслера (дитячий варіант)

5.2. ШТУР (шкільний тест розумового розвитку)

5.3. Складні асоціації"

5.4. "Матриці Равена

5.5. "Аналіз відносини понять"

5.6. "Виявлення загальних понять

5.7. "Кількісні відносини

5.8. "Інтелектуальна лабільність"