Aplikacje graficzne. Blender

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aplikacje graficzne. Blender by Mind Map: Aplikacje graficzne. Blender

1. technologia druku przyrostowego

1.1. koszt

1.2. czas

1.3. jakość

2. rysunek techniczny

2.1. podstawa do projektowania/ zadanie

2.2. geometria wykreślna

3. Grafika komputerowa

4. Rozwój poznawczy

4.1. spostrzeganie

5. charakterystyka okresu rozwojowego