Ramy Przyszłości 2012-2030 by Jakub Kowalski & Noemi Zjawiony (Q2 2021)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ramy Przyszłości 2012-2030 by Jakub Kowalski & Noemi Zjawiony (Q2 2021) by Mind Map: Ramy Przyszłości 2012-2030 by Jakub Kowalski & Noemi Zjawiony (Q2 2021)

1. Geopolityka

1.1. zwrot Świata Zachodu w kierunku Azji

1.1.1. zwiększenie pozycji Chin na świecie

1.2. wydaje się, iż jesteśmy skraju pax americana (upadek USA jako #1 na świecie)

1.2.1. Geopolitycznie jesteśmy na etapie decyzyjnym co do losów świata i najważniejszych kwestii (nie wszystko jest wyklaryfikowane, jest bardzo duża niepewność i w wielu punktach stoimy pod dużym znakiem zapytania - np mocarstwo #1 na świecie, potencjalne konflikty zbrojne, nowe technologie, prawo, globalna ekonomia, globalna polityka surowcowa oraz np. relacje partnerskie większych krajów oraz relacje i sojusze lokalne). Przywołuje się to do momentów z 1815, 1919, 1945 i 1989, kiedy to praktycznie wszystko geopolitycznie mogło się potoczyć w totalnie różne strony.

1.3. uzależnienie stabilizacji geopolitycznej od warunków ''dogadania się'' USA i Chin

1.4. Afryka jako bardzo ciekawy okaz dla Chin - moment decydowania Afryki ws. zaakceptowania chińskiego kapitału na swojej ziemi

1.5. Azja potężniejsza niż region Europy i Ameryki Płn RAZEM WZIĘTYCH

1.6. polityka globalna i powiązania globalne stwarzająca kryzys, słaba stabilizacja i słabe powiązania stabilizacyjne gospodarek

2. Ekonomia

2.1. klasa średnia jako główny ''dyrygent'' w lokalnych rynkach w państwach

2.2. propagowanie życia na kredyt wśród klasy średniej

2.2.1. możliwy wzrost na inwestycje metod pozyskiwania energii odnawialnej?

2.3. dość prawdopodobny krach banków przez stopy procentowe i globalną politykę pieniężną (dodruk)

2.3.1. coraz większy brak zaufania do banków

2.3.1.1. Ograniczenia budżetowe na poszczególne sektory (inne priorytety UE)

3. Społeczeństwo

3.1. do 2030 szacuje się ~8,2 mld ludzi

3.2. około 60% będzie ''miastowymi''

3.3. Estymuje się, że miasta będą generowały 80% potęgi gospodarczej danego regionu/państwa

3.4. starzenie się społeczeństw, powstanie nowych rynków dla osób starszych na całym świecie

3.5. Coraz większa migracja jeśli chodzi o pracę (potencjalny nadchodzący kryzys światowy a motywacja ludzi do pracy)

3.6. dobrobyt ogólny/styl życia ⭷, rozdystrybuowanie zasobów I pieniędzy - bogatsi od ostatnich kilku lat (działania na COVID to zakcelerowały) na minus ⭸ i coraz większa dysproporcja pomiędzy klasą średnią a najbogatszymi

3.7. Big data I coraz większe obawy społeczeństwa przed orwellian surveillance

3.8. Adopcja zarządzania zasobami na Ziemi w głównej mierze zależna od poparcia społeczeństwa

4. Militaria

4.1. Wystąpi przepaść militarna między Europą a światem

4.2. Kolejne 15-20 lat przyniesie szersze spektrum zwłaszcza bardziej przystępnych narzędzi wojennych, możliwości precyzyjnego uderzenia, cyberinstrumenty i broń bioterroryczna

4.2.1. Łatwiejszy dostęp do nowoczesnej broni, niższy próg podejścia, tzn. coraz łatwiej i powszechniej zdobyć coś niebezpiecznego i 'nowoczesnego'

4.3. Spór o Bliski Wschód

4.3.1. nuklearne zapędy/konieczność Iranu

4.3.2. interesy USA

4.3.3. interesy Rosji

4.4. zwiększone ryzyko użycia atomu w skali globalnej w korelacji z czasem

5. Prawo

5.1. coraz ściślejsze prawo gospodarcze w (przynajmniej w regionie Europy)

5.2. nacisk na transformację pozyskiwania surowców (podatki, obciążenia, restrykcje dla ''starodawnych'' metod pozyskiwania energii)

6. Zasoby

6.1. rosnący brak czystej wody

6.2. zwiększone zapotrzebowanie na żywność

6.3. zwiększone zapotrzebowanie na elektryczność

6.4. Zwiększona "suchość" gleb w regionach dotychczas żyznych, zmiany klimatyczne na niekorzyść

6.5. Zwiększone zapotrzebowanie na jedzenie: 35%, wodę - około 40%

6.6. Zależność praktycznie całego rozwiniętego świata na elektryczności - potencjalne solar geomagnetic storms mogą zaburzyć poprzez ‘’wyłączenie dostępu do elektryczności’’ funkcjonowanie całego świata rozwiniętego - to może poprowadzić do konfliktów. Pytanie… - Czy państwa i ogólnie społeczeństwo są na to przygotowane?...

6.7. Zwiększona konsumpcja OGÓLNA zasobów poprzez wzrastającą KLASĘ ŚREDNIĄ

7. Nowe Technologie

7.1. smart cities

7.1.1. optymalizacja zarządzania zasobami jako klucz do idealnie (utopia?) zarządzanego smart city

7.1.1.1. "Rządy na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, mogą wydać nawet 35 bilionów $ w projektach robót publicznych w następnych dwóch dekadach. Aby to zrobić w sposób maksymalizujący zrównoważony rozwój, jakość życia i ekonomiczną konkurencyjność będą potrzebować mieszanki nowości, podejścia do bezpieczeństwa, oszczędzania energii i wody, dystrybucji zasobów, gospodarki odpadami, katastrofalnego zarządzania, budowa i transport"

7.1.1.1.1. Adopcja zarządzania zasobami na Ziemi w głównej mierze zależna od poparcia społeczeństwa

7.2. ekstremalny trend lifelong learning z tendencją do działania w nowych technologiach jeśli chodzi o doszkalanie się przyszłych pracowników/ekspertów=specjalistów

7.3. energia odnawialna

7.4. Odchodzenie od energetyki konwencjonalnej, znikają kopalnie etc., powstają farmy wiatrowe i innego rodzaju elektrownie korzystające ze źródeł odnawialnych

7.5. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych

7.6. Tworzenie alternatywnych metod pozyskiwania pożywienia

7.7. Big Data

8. Europa

8.1. ryzyko utworzenia się koalicji lokalnych, nieoficjalnych wewnątrz UE (np. w Europie: Polska, Węgry, Słowacja, Ukraina vs Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Bruksela czy Litwa, Łotwa i Estonia)

8.2. jeszcze ściślejsze regulacje

8.3. słaba wojskowość w całej Europie

8.4. Coraz większa potrzeba wspólnych granic działania (zasad) całych państw, narzuconych globalnie. Rywalizacja surowcowa, w przypadku braku większych zmian w zasadach wspólnych. A… surowców ubywa...