PHÂN TÍCH BÀI THƠ ĐỒNG CHÍ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÂN TÍCH BÀI THƠ ĐỒNG CHÍ by Mind Map: PHÂN TÍCH BÀI THƠ ĐỒNG CHÍ

1. MỞ BÀI

1.1. giới thiệu tác giả

1.2. giới thiệu tác phẩm

1.3. chủ đề bài thơ

2. THÂN BÀI

2.1. LĐ1: Cơ sở hình thành tình đồng chí

2.1.1. Cùng chung cảnh ngộ xuất thân nghèo khó

2.1.2. Chung mục đích lí tưởng, chí hướng

2.1.3. Chung nhiệm vụ sát cánh bên nhau trong chiến đấu

2.1.4. Cùng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ

2.1.5. Câu thơ "đồng chí" là một câu thơ đặc biệt

2.2. LĐ2: Những biểu hiện cao đẹp tình đồng chí

2.2.1. Thấu hiểu tâm tư tình cảm nỗi lòng của nhau

2.2.2. Cùng nhau trải qua và chia sẻ khó khăn thiếu thốn trong cuộc đời quân ngũ

2.2.3. Sức mạnh của tình đồng chí

2.3. LĐ3: Bức tranh đẹp về tình đồng chí đồng đội - Biểu tượng đẹp về cuộc đời người chiến sĩ

2.3.1. Bức tranh hiện thực về người lính cách mạng

2.3.2. Hình ảnh "Đầu súng trăng treo"

3. KẾT BÀI

3.1. Khái quát, đánh giá nghệ thuật

3.2. Khái quát nội dung

3.3. Liên hệ