Petofazni model

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Petofazni model by Mind Map: Petofazni model

1. potrebno

1.1. osigurati konferencije s naglaskom na doznanja i istraživanja

1.2. predstaviti i povezati podatke, analize, ideje na zanimljiv način

1.3. poticati produktivnost i konstruktivnu razmjenu informacija

1.4. ponuditi pomoć

2. 1. faza - PRISTUP I MOTIVACIJA

2.1. problemi

2.1.1. puno vremena i truda

2.1.2. mogućnosti povećanja brzog i jednostavnog pristupa do sustava CMC-a

2.2. potrebno

2.2.1. vrijeme i trud

2.2.2. motivacija

2.2.3. tehnički podaci i podrška

2.3. ovo je vrijeme za pozdraviti sudionike i ponuditi im podršku putem e-mail i/ili telefona

2.4. objasniti

2.4.1. vrijednost CMC-a

2.4.2. povezanost s drugim kolegijima

2.4.3. sve potrebno za korištenje

2.5. kraj

2.5.1. kada sudionici objave svoje prve poruke

3. 2. faza - ONLINE SOCIJALIZACIJA

3.1. CMC nudi socijalizaciju i umrežavanje, tehnologija omogućuje i stvara nove prilike

3.2. Emile Durkheim

3.2.1. francuski sociolog

3.2.2. osjećaj sigurnosti i razvoja ovisu o dogovoru o postignuću i prihvaćenju sredstava za njihovo postizanje

3.3. nedostaci

3.3.1. manjak "lice u lice" komunikacije

3.3.1.1. pojedincima LAKŠE tražiti pomoć online nego "licem u lice"

3.3.2. neverbalnog i vizualnog

3.4. važnost omogućavanja indukcije

3.4.1. korisno za daljnje učenje

3.5. CMC sudionici

3.5.1. međusobna idenitifikacija

3.5.2. razvijaju osjećaj za online smjer

3.5.2.1. potreban vodič za prosudbe i ponašanja

3.5.3. moguće opiranje sudjelovanju u konferencijama

3.5.3.1. potrebno poticati na čitanje i uživanje drugih kontribucija konferencija

3.6. razvoj empatije

3.6.1. bitan preduvjet za kasnije

3.7. potrebno

3.7.1. stvoriti dobru atmosferu

3.7.2. nositi se s razlikama u mišljenju i primjerdbama

3.7.2.1. e-pošta

3.8. kraj

3.8.1. kad sudionici počnu dijeliti nešto o sebi

4. 3. faza - RAZMJENA INFORMACIJA

4.1. CMC sustav omogućava svim sudionicima pristup infomacijama na isti način

4.2. informacije dostupne online

4.2.1. vrlo su slobodne

4.2.2. "trošak" odgovora informacija je vrlo nizak

4.3. sudionici

4.3.1. postaju uzbuđeni i radosni, ali postoji mali strah

4.3.2. e-moderatori im pomažu da postanu nezavisnu, uvjereni i veseli

4.3.3. učenje zahtijeva dvije vrste interakcija

4.3.3.1. sa sadržajem kolegija

4.3.3.2. s ljudima (moderatorima, sudionicima)

4.3.4. razvijaju razne strategije za nošenje s preopterećenim informacijama

4.3.4.1. moguća frustracija

5. 4. faza - KONSTRUKCIJSKO ZNANJE *razvoj*

5.1. sudionici

5.1.1. počinju međusobna suradnja

5.1.2. formuliraju ideje

5.1.3. čitaju poruke drugih sudionika

5.1.3.1. često uspješno odgovaraju na njih

5.1.4. aktivno učenje

5.1.4.1. uče i jedni od drugih

5.1.4.2. postaje i interaktivno

5.1.5. više postaju online tutori nego prijenosnici informacija

5.2. predmet ove faze

5.2.1. oni koji nemaju jedan točan ili jasan odgovor, kojima se mora otkriti smisao

5.2.2. često strateškog podrijetla

5.2.3. problematični ili praktični rad

5.3. e-moderatori

5.3.1. Jako važna uloga

5.3.2. demonstriraju visoke razine podučavanja vezano uz izgradnju i podršku grupama

5.3.3. koriste "TKANJE"

5.3.3.1. sve rečeno povezano u jedno

5.3.4. omogućavaju razvoj ideja kroz diskusiju i suardnju

5.3.5. sažeci, nove teme, alternativni pristupi

5.4. puno manje hijerarhije

5.4.1. struktura komunikativnosti između sudionika i e-moderatora je "stanjena"

5.5. konstukcijsko znanje

5.5.1. kada sudionici istražuju teme, zauzimaju položaj, diskutiraju o položaju u argumentiranom obliku, procjenjuju položaje

6. 5. faza *evaluacija*

6.1. sudionici

6.1.1. postaju odgovorni za vlastito učenje kroz kompjuterski posredovane prilike

6.1.2. potrebna im je podrška

6.1.3. vještine

6.1.3.1. kritičko razmišljanje

6.1.3.2. izazivanje činjenica

6.1.3.2.1. oni traže bolji pristup, brže odgovore

6.1.4. iskusni sudionici postanu dobri voditelji novim sudionicima

6.1.5. trebaju prikazati i diskutirati o umrežavanju, ocijeniti tehnologiju i njezin utjecaj na učenje

6.2. konstruktivni pristup učenju

6.2.1. istraživanje razmišljana i znanja u cijelom procesu izgradnje

6.3. e-moderatori

6.3.1. moraju osnivati zadatke i online događaje koji potiču kritično razmišljanje

6.3.2. pružaju pomoć kroz sve faze