ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ by Mind Map: ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ

1. Електролітична дисоціація

1.1. Розпад речовини на йони

2. Електроліти

2.1. Тверді або рідки речовини, які мають йонну провідність

2.2. Зі збільшенням температури опір зменшується

3. Природа

3.1. Напрямлений рух позитивних і негативних йонів

4. Електроліз

4.1. Процес виділення речовини на електродах, пов'язаний з окисно-відновними реакціями

4.2. І закон Фарадея

4.2.1. m=kIt

4.3. ІІ закон Фарадея

4.3.1. k=(1/F)(M/n)

4.4. Застосування

4.4.1. Гальванопластика, гальваностегія

4.4.2. Рафінування

4.4.3. Очищення стічних вод

4.4.4. причистого водню

4.4.5. Зарядка акумуляторів

4.4.6. Виробництво металів