Investimet e Huaja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Investimet e Huaja by Mind Map: Investimet e Huaja

1. Impaktet

1.1. Pozitive

1.1.1. Nxitja e eksporteve

1.1.2. Transefrimi i teknologjive

1.1.3. Hapja e vendeve te punes

1.2. Negative

1.2.1. Rritja e pabarazise

1.2.2. Ndotja e mjedisit

1.2.3. Varesia nga te huajt

2. Klasifikimi

2.1. Vertikal

2.2. Horizontal

3. Faktoret

3.1. Lenda e pare

3.2. Infrastuktura e zhvilluar

3.3. Kosto e ulet e fuqise puntore

3.4. Afersia gjeografike me tregjet

4. Perkufizim

4.1. Konsiderohet nje kompani e nje vendi te caktuar qe ben nje investim fizik duke ndertuar nje nderrmarje apo firme industriale te cfaredoshme ne nje vend tjeter ( Rugman& Hodgetts, 1995)