Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FEN by Mind Map: FEN

1. Teknoloji

1.1. Yapay Zeka

1.2. Biyomimikri

2. Madde

2.1. Katı

2.2. Sıvı

2.3. Gaz

2.4. Saf Madde

2.4.1. Element

2.4.2. Bileşik

2.5. Karışım

2.5.1. Heterojen Karışım

2.5.2. Homojen Karışım

3. Fiziksel Olaylar

3.1. Ses

3.1.1. Ses Şiddeti

3.1.2. Ses Kirliliği

3.1.3. Frekans

3.2. Kuvvet

3.2.1. Hareket

3.2.2. Şekil Değişikliği

3.2.3. Basit Makineler

3.2.4. Basınç

3.3. Işık

3.3.1. Aynalar

3.3.2. Yansıma

3.3.3. Doğal Işık Kaynakları

3.3.4. Yapay Işık Kaynakları

3.4. Enerji

3.4.1. Kinetik Enerji

3.4.2. Potansiyel Enerji

3.4.3. Isı Enerjisi

3.4.4. Kimyasal Enerji

3.4.5. Elektrik Enerjisi

3.4.6. Nükleer enerji

4. Canlılar

4.1. Bitki

4.2. Hayvanlar

4.3. Mikroskobik Canlılar

4.4. Mantar

4.5. Sistemler

4.6. Hücre

4.7. DNA

4.8. Ekoloji

4.9. Besinler

5. Evren

5.1. Dünya

5.1.1. Ay

5.2. Uzay

5.3. Gezegenler

5.4. Güneş

5.4.1. Mevsimler