ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Öğretim İlke Ve Yöntemleri Kavram Ağı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ by Mind Map: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

1. Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Kuramlar

2. Temel Kavramlar

3. Sosyo Kültürel

4. Öğrenme İlkeleri

5. Öğrenci Niteliklerine İlişkin Öğrenme İlkeleri

6. İçerik Özelliklerine Göre Öğrenme İlkeleri

7. Öğretim Etkinliklerine İlişkin Öğrenme İlkeleri

8. Biyo Kültürel

9. İnsan

10. Davranış

11. Gözlemlenebilir Davranış

12. Ölçülebilir Davranış

13. İstendik Davranış

14. Yaşantı

15. Yaşanılmış Yaşantı

16. Kazanılmış Yaşantı

17. Kültür

18. Maddi Kültür

19. Manevi Kültür

20. Kültürlenme

21. Zoraki Kültürlenme

22. Gelişigüzel Kültürlenme

23. Kasıtlı Kültürlenme

24. Öğretim

25. İlköğretim

26. Ortaöğretim

27. Yükseköğretim

28. Öğretme Öğrenme Kuramları

29. Edimsel Koşullanma

30. Sistematik Davranış Kuramı

31. Bağlaşımcılık Kuramı

32. Beklenti Kuramı

33. Gestalt Kuramı

34. Bilgiyi İşleme Kuramı

35. Bilişsel Kuramlar

36. Davranışçı Öğrenme Kuramları

37. Klasik Koşullanma

38. Bitişiklik Kuramı

39. Gestalt Kuramı

40. Eğitim Programı Geliştirme

41. Hedef

42. Uzak Hedef ,Genel Hedef ,Özel Hedef

43. Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması

44. Bilişsel, Duyuşsal ,Psiko motor

45. İçerik Düzenleme Stratejileri

46. Doğrusal Programlama Yaklaşımı

47. Sarmal Proglamlama Yaklaşımı

48. Modüler Programlama Yaklaşımı

49. Çekirdek Programlama Yaklaşımı

50. Piramitsel Programlama Yaklaşımı

51. Proje Merkezli Programlama Yaklaşımı

52. Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı

53. Öğretim Süreci Basamakları

54. Öğretimi Planlama

55. Hedef ve Davranışı Belirleme

56. Önkoşul Öğrenmeleri Belirleme

57. Öğrenci Niteliklerini Belirleme

58. Hedef ve Hedef Davranışları Yeniden Gözden Geçirme

59. İçeriği Örgütleme

60. Öğretim Strateji ve Materyalini Seçme

61. Ölçme Değerlendirme Etkinliklerini Planlama

62. Öğretim Etkinliklerini Planlama

63. Öğretimi Uygulama

64. Öğretim Planını Hayata Geçirme

65. Öğrenme Stratejileri

66. Tekrar Stratejileri

67. Anlamlandırma Stratejileri

68. Örgütleme Stratejileri

69. Anlamayı İzleme Stratejileri

70. Duyuşsal Stratejileri

71. Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi

72. Doğrudan Öğretim

73. Karşılıklı Öğretme

74. Öğretme Öğrenme Modelleri

75. Bireysel Öğretme Modelleri

76. Grupla Öğretme Modelleri

77. Programlı Öğretme

78. Bilgisayar Destekli Öğretim

79. Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli

80. Caroll'un Okulda Öğrenme Modeli

81. Bloom'un Tam Öğrenme Modeli

82. Slavin'in Etkili Öğretim Modeli

83. Öğretim Teknik ve Yöntemleri

84. Anlatma Yöntemi

85. Tartişma Yöntemi

86. Örnek Olay Yöntemi

87. Problem Çözme Yöntemi

88. Gösterip Yaptırma Yöntemi

89. Drama

90. İşbirliğine Dayalı Öğrenme

91. Probleme Dayalı Öğrenme

92. Sosyal Öğrenme Kuramı